Особливості використання ортофотопланів в системі управління земельними ресурсами

1
МДГУ ім. П.Могили
2
ЛДАУ
3
Національний Університет "Львівська політехніка"
4
ТзОВ ПРЦ “Інеко - розвідування“

Розглянуто ряд задач, які виникають в системі управління земельними ресурсами і при веденні каадстру. Позначені шляхи вирішення деяких з цих задач за допомогою ортофотопланів

 

1.     Земельний Кодекс України .2002р

2.     А.Церклевич, Ю.Дейнека, А.Шустик. Про деякі технічні аспекти ведення місгобудівельно-го кадастру. Збірник матеріалів шостого міжнародного науково-технічного симпозіуму “ Ге-оінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS і GIS - технології“. Алушта (Крим ). 2001 .С.88-91.

3. А.Шустик. Аналіз технологічної схеми автоматизованої системи ведення земельного када-стру. Збірник матеріалів шостого міжнародного науково-технічного симпозіуму “ Геоінфо-рмаційний моніторинг навколишнього середовища GPS і GIS - технології “.Алушта ( Крим ). 2001 .С.96.

4. А.Шустик, М.Смольницький. До впровадження автоматизованої системи ведення держа-вного земельного кадастру м. Львова.Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : 36 . наук . пр . - Львів : Ліга - Прес,2002 . С.282 - 284.