Геокультурні засади розробки середньомасштабної карти “Лемківщина”

Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Охарактеризовано методику розробки середньомасштабної карти “Лемківщина”.  Основну увагу звернуто на геокультурні основи створення цієї карти. У цьому контексті розглянуто специфіку застосування суспільно-географічної концепції систем розселення і басейнового підходу.

  1. Кубійович В. Етнічні групи південньозахідної України (Галичини) на 1.1.1939. Національна статистика і етнографічна карта. — Вісбаден: Otto Harrassowitz, 1983. — ХХХІІ + 175 с.
  2.  Латта В. Атлас українських говорів Східної Словаччини. — Пряшів: СПВ, 1991. — 554 с.
  3. Ровенчак І. Лемківщина. М 1:275 000. — Львів, 2002.
  4. Стебельський І., Струмінський Б. Географія // Лемківщина / Записки НТШ. — Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. — Ч. І. — Т. 206. — С. 23—146.
  5. Топографические карты масштаба 1:200 000: Новы-Сонч, Кросно, Пшемысль, Попрад, Кошице, Снина. — М., 1978—1986.
  6. Шевчик Т. Лемківщина. М 1:400 000. — Львів, рукописна.
  7.  Bieszczady. Mapa turystyczna. M 1: 75 000.— Warszawa–Wrocław, 1995.
  8. Fastnacht A. Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340—1650. — Wrocław: Ossolineum, 1962. — 292 s.
  9. Uličný F. Dejiny osidlenia užskej župy. — Prešov, 1995. — 353 s.