Картографування лавинонебезпечних територій з використанням ГІС-технологій

2016;
: стор. 44– 55
https://doi.org/10.23939/istcgcap2016.02.044
Надіслано: Березень 01, 2016
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Лавиноутворення є природним явищем, здатним зумовити загибель людей, спричиняти руйнування житлових та виробничих будівель, завдавати збитків лісовому, сільському господарствам та розвитку туризму у гірських районах. Моніторинг та дослідження потенційно лавинонебезпечних територій є актуальним завданням, одну з провідних ролей у вирішенні якого можуть відіграти засоби геоінформаційного моделювання. Тому метою цієї роботи є створення растрової тематичної карти лавинної небезпеки на основі аналізу окремих морфометричних та природних чинників лавиноутворення на території хребта Полонини Боржави. Методика. Через векторизацію картографічних матеріалів отримано цифрову модель місцевості. Створену векторну модель інтерпольовано у растрову, яка стала основою для класифікації геомор­фометричних чинників лавиноутворення. Чинниками утворення лавин обрано з постійних – нахил схилів, кривину та орієнтування схилів і один змінний природний чинник – напрямок вітрів. Отримані растри перекласифіковані для виконання подальших операцій над ними із застосуванням інструментів алгебри карт, а саме растрового калькулятора. У результаті суми растрів нахилів, кривини та орієнтування схилів і генералізації кількості отриманих класів, виділено класи територій лавинної небезпеки залежно від поєднання величин нахилу та експозиції. Результати. Створено цифрову модель рельєфу та растрову тематичну карту лавинонебезпечних ділянок хребта Полонини Боржави. Наукова новизна. Комплексний підхід, який передбачає інтеграцію картографічного матеріалу, статистичних метеорологічних даних та окремих геоморфометричних даних про поверхню в єдину геоінформаційну систему, дає змогу виділити території постійної дії сніголавинних явищ хребта Полонини Боржави. Практична значущість. Для визначення територій з різним ступенем лавинної небезпеки враховано окремі геоморфометричні параметри рельєфу хребта Полонини Боржави. Проведено картографування сніголавинних явищ Боржавського хребта у масштабі 1:50000. Наявність тематичної карти відносної лавинної небезпеки дасть змогу фахівцям зосередити увагу на конкретних територіях під час планування діяльності та виникнення потенційних загроз від сходження снігових лавин.

 1. Баран Я. Декілька слів про лавини в Карпатах. [web-сайт] режим доступу: http://www.drogmedia.net.ua/index.php/dozvillia/2269. (Публікація 2015).
 2. Колотуха О. В. Лавинна небезпека для туристів в горах України. – Київ, Федерація спортивного туризму України, 2008. – 38 с.
 3. Лавний В. В. Сильні вітри в Українських Карпатах// Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.14, с. 239-246.
 4. Мягков С. М., Канаев Л. А. География лавин. – Москва, Издательство МГУ, 1992. – 332 с.
 5. Свідзінська Д. В. Методи геоекологічних досліджень: геоінформаційний практикум на основі відкритої ГІС SAGA: навчальний посібник / Д. В. Свідзінська. — К.: Логос, 2014. — 402 с.
 6. Справка ArcGIS (10.2, 10.2.1 и 10.2.2) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://resources.arcgis.com/ru/help/main/10.2/
 7. Тавров Ю. С., Грищенко В. Ф. Сніголавинний режим Українських Карпат. – Київ, Наук. збірник Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Київ: ВГЛ “Обрії”,  – 2011. – Т. 1(22), с. 68-74.
 8. Тиханович Є. Є., Біланюк В. І. Лавинні процеси в Українських Карпатах// Journal of Education, Health and Sport: 5 (2015) no. 7, pp. 96-104. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zenodo.org/record/19307
 9. Шарый П. А. Геоморфометрия в науках о земле и экологии, обзор методов и приложений. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 8, №2, 2006. - с. 458-473. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2006/2006_2_458_473.pdf
 10. A. Covăsnianu, I. R. Grigoraş, L. E. State, D. Balin, S. Hogaş, I. Balin Mapping snow avalanche risk using GIS technique and 3D modeling. Case study – Ceahlau National Park. – Romanian Journal of Physics, Vol. 56, Nos. 3–4, P. 476–483, Bucharest, 2011.
 11. I. M. Simea The avalanche from Rodnei Mountains. PhD Thesis. – Cluj-Napoca, “Babeş-Bolyai” University, 2012. – 30 p.
 12. Maggioni M., Gruber U. The influence of topographic parameteres on avalanche release dimension and frequency, Cold Region Science and Technology, vol. 37 (2003), pp. 407-419.