Організаційно-технологічні особливості здійснення моніторингу земель на регіональному рівні

1
Південна філія “Кримський агротехнологічний університет”
2
Національного аграрного університету

У роботі представлено проект створення технологічно-організаційної схеми моніторингу земельного стану. Просторова схема організації моніторингу земельного стану, табору, млина | розроблено на регіональному рівні. Наведено приклад зонування території регіону на основі даних моніторингу стану землі.

 

  1. Положення про державну систему моніторингу довкілля:  Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.02.1998р., №391//Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006р. / Упор. А.М. Міршниченко. Наук. ред. В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчик Р.С., 2006. – 720 с.
  2.  Положення про моніторинг земель: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.1993р., №661 // Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірн. норм.-правов. актів та матер. судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006р. / Упор. А.М. Міршниченко. Наук. ред. В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчик Р.С., 2006. – 720 с.
  3.  Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26. 05.2004 р., №681 // Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірн. норм.-правов. актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006р. / Упор. А.М. Міршниченко. Наук. ред. В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчик Р.С., 2006. – 720 с.
  4.  Республиканский отчет  “О состоянии окружающей природной среды в АРК” / Руков. С.Г. Мусияненко; гл. ред. С.А. Карпенко. – Симферополь, 1997.
  5.  Республиканский отчет  “О состоянии окружающей природной среды в АРК” / Руков. М.М. Лесов; гл. ред. С.А. Карпенко. – Симферополь, 2002.
  6.  Почвы Крыма и повышение их плодородия: Справочное издание / П.Г. Гусев, И.Я. Половицкий. – Симферополь: Таврия, 1987. – 152 с.
  7.  Сучасний стан земельної реформи в Україні / А.С. Даніленко, М.Ю. Гарбуз, В.В. Жмуцький та ін. – К.: Урожай, 2005. – 100 с.
  8.  Горбатюк В.М. Науково-методичні засади організації моніторингу стану земель в Криму // Землевпорядкування. – 2002. – №2. – С.64–68.
  9.  Медведев В.В., Лактионова Т.Н .Концепция почвенного мониторинга // Вісник аграрної науки. – 1992. – №9. – с.46–52.
  10.  Електронний атлас АР Крим. Версія 4.1. / Під ред. М.В. Багрова, Л.Г. Руденко / ЗАТ “Інститут передових технологій”. – К., 2004.