Проблемні питання під час використання сучасних супутникових технологій визначення координат

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто аспекти використання сучасних супутникових технологій під час топографо-геодезичних робіт з координування точок місцевості. Особлива увага звернута на питання технології виконання польових вимірювань і процесів оброблення GPS-спостережень та використання референцних систем координат і додаткової інформації.

 

1. Баран П.І., Чорнокінь В.Я. Визначення тривалості GPS-спостережень в геодезичних мережах //Вісник геодезії та картографії . – Київ, 2004, №2. – С.12–15.

2. Глотов В.М., Третяк К.Р. Оцінка впливу додаткового відбиття GPS сигналів на точність визначення місцеположення // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2004. – № 65. –  C. 72–76.

3. Глотов В., Третяк К., Полець О. Оцінка впливу багатошляховості поширення GPS-сигналів на точність визначення координат об’єктів // Зб. наук. пр. “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів: Вид-во НУ”Львівська політехніка”. – 2007. – В.І (13). – С.103–108.

4. Горб А., Прокопов А., Нежальский Р. Использование метода анализа иерархий для оптимального выбора канала информационного обмена в локальной сети GPS станций // Зб. наук. пр. “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів: Вид-во НУ ”Львівська політехніка”. – 2007. – В.ІІ (14).-С.118-122.

 5. Костецька Я., Торопа І. Про врахування впливу тропосфери на результати GPS спостережень // Зб. наукових праць “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Вид-во “Ліга-прес”, Львів. – 2002. – С. 89-93.

6. Костецька Я., Торопа І., Фок О. До питання тривалості GPS-спостережень // Зб. наук. пр. “ Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. – 2005. – С.60–65.

7. Савчук С., Калинич І., Третяк К. Супутникова система спостережень – елемент ефективного управління земельними ресурсами // Землевпорядний вісник. – Київ, 2007. – №1. – С.37–43.

8. Цюпак І., Савчук С., Бойчук Я. Про точність двовимірного перетворення координат пунктів // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – № 68. –  C. 132–142.

9. Янчук Р.М. Уведення поправок за тропосферну затримку у файли спостережень на GPS станціях //Вісник геодезії та картографії. – Київ, 2006, №1. – С.21–24.

10. http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html.            

11. http://gge.unb.ca/gauss/htdocs/grads/orbit/.

12. ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/.                          

13. ftp://igs.ensg.ign.fr/pub/igs/data/.

14. http://igscb.jpl.nasa.gov/components/dcnav/igscb_product_ www.html.

15. http://www.eps.com.ua/index.php.

16. http://www.omnistar.com/

17. ftp://epncb.oma.be/pub/product/combin/

18. ftp://igs.ensg.ign.fr/pub/igs/data