Технологія побудови цифрової моделі рельєфу для створення плану дна ріки

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Представлено метод побудови цифрових моделей висот річкового дна. Вимірювання проводили двофазний ехолотник, обробка даних проводилася з використанням ДПС "Дельта". Accurazia DEM відповідає масштабу топографічної площини 1: 5000.

 

  1. Бурштинська Х.В. Застосування ГІС-технологій для визначення динаміки гідрологічних змін рік // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. Ліга Прес, 2003. – С.205– 210.
  2.  Инструкцияя по созданию топографических карт шельфа и внутренних водоемов. Утверж. ГУГК 04.12.1985г. – М.: ЦНИИГАИК, 1986.
  3. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. – М.: Недра, 1984. – 552 с.
  4. Лысенко Б.П., Галант М.А. ERSI+DHI Водные объекты и ПК// ArcReview – 1999. – № 3. – с.7.
  5. Burshtynska Kh., Tumska O. Computer technology of determination of area of Digital Elevation Model. -19th ISPRS Congress, Vol. XXXIII Work, Gr.IV, Amsterdam, 2000.
  6. Bauer P.,Kinzelbach W., Babusi T., Talukdar K., Baltsavias E. Modelling concepts and remote sensing methods for sustainable water management of the Okavango Delta, Botswana // The Int. Arch. of the Photogramm.,Remote Sens. and Spatial Inform. Sciences, Vol. XXXIV, Parth 6/W6. – 2003. – S.136–143