цифрова модель рельєфу

Технологія побудови цифрової моделі рельєфу для створення плану дна ріки

Представлено метод побудови цифрових моделей висот річкового дна. Вимірювання проводили двофазний ехолотник, обробка даних проводилася з використанням ДПС "Дельта". Accurazia DEM відповідає масштабу топографічної площини 1: 5000.

 

Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд “Цитадель” (м. Львів)

Метою роботи визначено створення цифрової моделі місцевості ансамблю оборонних споруд  “Цитадель” за допомогою архівних і сучасних картографічних та аероматеріалів. Завданням роботи визначено запропонувати технологічну схему та описати методику створення цифрової моделі місцевості, а також налаштування її 3D-візуалізації. Методика. Використовуючи фрагмент сучасного топографічного плану м. Львова, а саме району “Цитадель” масштабу 1:5000, векторизовано горизонталі з січенням рельєфу через 2 м. За отриманим векторним шаром побудовано матрицю висот.

Оптимізація інтервалу сітки для побудови цифрової моделі рельєфу під час визначення поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя

Мета. Серед методів отримання даних для спостережень за станом льодовиків можна виділити гляціологічні, геодезичні та фотограмметричні методи. Фотограмметричний метод, як відомо, належить до дистанційних методів, отже, його застосування для дослідження даних об’єктів є безумовно доцільнішим. Це передовсім обумовлюється тим, що немає безпосередньої необхідності працювати на тілі льодовика, а це, як відомо, дуже небезпечно. Окрім цього, точність визначення об’ємів льодовиків за цим методом задовольняє вимоги гляціологів.

Застосування цифрових моделей місцевості для документації об’єктів культурної спадщини

Розглянуто питання охорони культурної спадщини, способи документування об'єктів за допомогою фотограмметричних та ГІС-технологій з застосуванням цифрових моделей місцевості

 

Методика визначення об’єму Львівського полігону ТПВ з використанням архівних картографічних матеріалів та БПЛА TRIMBLE UX-5

Мета. Львівський полігон твердих побутових відходів має певні особливості, які повинні враховуватися пыд час розроблення методики визначення об’єму. А саме – початковий рельєф з сильною розчленованістю та перепадом висот більше як 70 м унеможливлює задавання початкової горизонтальної площини під час визначення об’єму. Що стосується сучасної поверхні сміттєвого тіла, то її ухили змінюються у межах від 0 до 85°, а перепад висот становить більше як 80 м. Це призводить до значних похибок за рельєф під час виконання аерофотознімання.

Порівняльний аналіз цифрових моделей рельєфу, створених за різні роки

У статті представлена ​​технологія створення ЦМР за архівними топографічними планами. Проаналізовано цифрові моделі рельєфу Бабиного Яру, створені на основі даних, отриманих до і після Другої світової війни.

 

Картографування лавинонебезпечних територій з використанням ГІС-технологій

Мета. Лавиноутворення є природним явищем, здатним зумовити загибель людей, спричиняти руйнування житлових та виробничих будівель, завдавати збитків лісовому, сільському господарствам та розвитку туризму у гірських районах. Моніторинг та дослідження потенційно лавинонебезпечних територій є актуальним завданням, одну з провідних ролей у вирішенні якого можуть відіграти засоби геоінформаційного моделювання.