аерофотознімання

Спосіб створення та практичне застосування карти-маски високих об’єктів місцевості при ортотрансформуванні цифрових аерознімків

Мета. Розробити та виконати дослідну апробацію способу створення карти-маски високих об’єктів місцевості. Методика. На основі методу крос-кореляції запропоновано виконувати оцінювання схожості ортофотознімків, які мають взаємне просторове перекриття. Порівняння лівого та правого знімків відбувається попіксельно, для пікселів з одинаковими просторовими координатами X,Y і, отже, немає необхідності організовувати пересування пошукового вікна і виконувати пошук відповідних точок як такий.

Метрологічні завдання аерофотозйомки за допомогою безпілотних літальних апаратів

Розглянуто використання безпілотних літальних апаратів для потреб аерофо- тозйомки місцевості. Встановлено, що використання пощирених навігаційних систем може спричиняти похибки в умовах з певними перешкодами, зокрема в містах з густою забудовою. Саме тому запропоновано визначати координати безпілотних літальних апаратів з урахуванням похибок системи глобального позиціонування. Позиціонування безпілотників розглянуто з урахуванням розташування наземних об’єктів та роз- робленої моделі навколишнього середовища.

Застосування методів математичної морфології під час дослідження ерозійних процесів за матеріалами аерофотозйомки

Мета. Встановлення планового розподілу ерозійних “плям” на сільськогосподарських землях на основі опрацювання бінарних зображень матеріалів аерофотознімання із застосуванням методів морфолого-планіметричного аналізу. Методика. Запропонована методика основується на застосуванні нелінійних операторів, які математично описуються теоретико-множинним формалізмом.

Спосіб складання великомасштабних планів за матеріалами аеро- та наземного знімання

Пропонується технологічна схема створення масштабних планів у горбистій та гірській місцевості з використанням двох видів матеріалів: аерофотознімання в минулому та сучасний цифровий фототеодоліт. Підкреслено рентабельність методології створення планів для малих територій.

 

Технологія побудови цифрової моделі рельєфу для створення плану дна ріки

Представлено метод побудови цифрових моделей висот річкового дна. Вимірювання проводили двофазний ехолотник, обробка даних проводилася з використанням ДПС "Дельта". Accurazia DEM відповідає масштабу топографічної площини 1: 5000.

 

Про деякі імовірнісні моделі вимірів

Розглянуті імовірнісні моделі випадкових, грубих помилок та їх композицій. Виведені формули розподілів і числових характеристик для відповідних моделей.

Застосування безпілотних літальних апаратів для оцінювання ринкової вартості нерухомості

Мета. Упродовж розвитку сучасних методів дистанційного зондування території населених пунктів актуальності набуває проблема застосування безпілотних літальних апаратів для оцінювання нерухомості. Аерознімання вже протягом кількох десятиліть є ефективним інструментом для виконання геодезичних робіт, геофізичних досліджень та проведення різних видів моніторингів. Сучасні технології створення топографічних та кадастрових планів ґрунтуються саме на використанні матеріалів цифрового аерознімання [Бурштинська Х., Станкевич С., 2013].