Застосування математичного апарата в методичному підході, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

У даній роботі робиться спроба вирішення проблеми визначення ціни об'єкта нерухомості та коефіцієнтів корекції з використанням математичних формул. Використання для розрахунку вартості в експертній грошової оцінки сучасних математичних методів дозволяє подолати вплив суб'єктивізму оцінювача. Однією з основних цілей дослідження є ринковий аналіз нерухомості та розподіл витрат на створення системи вдосконалення нерухомості. Тільки проведений детальний аналіз впливу цих факторів дасть змогу оцінити достовірність реальних результатів.

 

 1. Перович Л.М., Перович Л.Л., Губар Ю.П. Кадастр нерухомості. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003.  – 120 с.
 2. Харрисон Г.С. Оценка недвижимости: Учебн. пособие. Пер. с англ. – М.: РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994. – 231с.
 3. Губар Ю. Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель: Рукопис дис. … канд. техн. наук. – Львів, 2005. – 165 с.
 4. Губар Ю.П., Михальчук Р.С. Дослідження та аналіз коефіцієнтів коригування в методичному підході, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок // Геодезія, картографія і аерофотознімання – Львів. – Вип. 68. – 2007. – С.17–24.
 5. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Ю.Ф. Дехтяренко, М.Г. Лихогруд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха. – К.: Профі, 2002. – 256 с.
 6. Драпіковський О., Іванова І. Практикум з оцінки міських земель. – К.: Українська академія державного управління,1998. – 113 с.
 7. Закон України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, №38, ст. 560, в редакції Закону №378/96-ВР від 19.09.96, ВВР, 1996, №45, ст.238).
 8. Закон України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 11 грудня 2003, №1378-IV).
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р., № 1440 “Про затвердження Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442  “ Про затвердження Національного стандарту № 2  “ Оцінка нерухомого майна”.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р., № 1531 “Про затвердження Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок”.
 12. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 09.01.2003 р., №2 “Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок”.