Особливості оцінки вартості лісових земель та лісових ресурсів

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Враховуючи багатозначний характер використання лісових земель у статті розглянуто особливості оцінки лісових земельних ресурсів та пов'язані з цим лісові ресурси з використанням загальних принципів вартості земельної площі, враховуються особливості лісових земель пропонується.

П

1.ЗаконодавствоУкраїни про землю (7-е вид., перероб. і доп)/Упорядкування:Роїна О.М. – К:КНТ, 2008. – 552 с.

2. Лісовий кодекс України(в редакції Закону № 3404-IV (3404-15 ) від 08.02.2006, ВВР,2006, №21, ст. 170).

3. Большаков Н.М. Методологические основы формирования рентных платежей в лесопользовании Научно-технический прогресс в лесном комплексе: Матер. междунар. науч.-практ. конф., Сыктывкар; СЛИ, 18–-20 апр. 2000. – Сыктывкар: СЛИ, 2000. – С. 7–10.

4. А. Драпиковский, И. Иванова Почем(у) надо оценивать землю: некоторые вопросы методологии оценки земли // Вісник оцінки, 2004. – №2. – С. 2–9.

5. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. Оценка стоимости недвижимости. – М.: Интерреклама, 2003. – 704 с.

6. http://www.derevo.info/info.php?x=story&i=87 .

7.http://www.fmsc.com.ua/pressa/uryadoviy_kurer/lis_ ponyattya_bagatoznachne.html