Точність визначення положення точок об’єкта при наземному цифровому зніманні

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Аналіз впливу помилок елементів зовнішньої орієнтації на координати при цифровому зовнішньому обстеженні.

1. Глотов В. Особливості визначення фокусної відстані цифрових фототеодолітних камер // Міжвідомч. наук.-техн. збірник Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2003. – №63. – С. 112-127.

2. Глотов В.М. Особливості цифрового знімання при створенні великомасштабних планів Антарктичного узбережжя в районі станції „Академік Вернадський” // Наук.-техн. журн. „Вісник геодезії та картографії”. – К, 2005 р. – № 3. – C.22–25.

3. Глотов В.М., Майоров Г.Є. Метод калібрування цифрових камер// Матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку . – Львів–Краків, 2000. – С.163–169.

4. Глотов В., Пащетник О. Аналіз застосування стереофотограмметричного методу для виявлення зовнішніх ознак у клінічній медицині // Збірн.наук. праць Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, 2007, – 2-й вип. – С. 129–135.

5. Глотов В., Пащетник О. Аналіз впливу похибок елементів внутрішнього орієнтування при короткобазисному стереофотограмметричному зніманні // Збірн.наук. праць Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л. – 2008, – 2-й вип. – С. 117–122.
6. Катушков В.О., Сердюков В.М. та ін. Прикладна фотограмметрія – К.: Вид-во КДУБА, 1994. – 280 с.

7. Рапасов П.Н. Составление карт методом комбинированной наземной и воздушной стереофотограмметрической съемки. – М.: Геодезиздат, 1958. – С.26100.

8. Шкурченко Ю.В. Фотограмметричне калібрування відеозображень при зніманні з малих відстаней // Матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку”. – Львів-Краків,-2000. С.160–162.

9. Wenhan XIE, Zhang Zuxun, Zhang Jianqing. Мulti-image based camera calibration without control points // The international archives of the remote sensing and spatial information sciences/ XXXV congress ISPRS/ Istanbul, – 2004. Comm. 1.

10. Cardenala J., Mataa E., Castroa P., Delgadoa J., Hernandeza M., Pereza J., Ramos M., Torresa M. Еvaluation of a digital non metric camera (Canon D30) for the photogrammetric recording of historical buildings // The international archives of the remote sensing and spatial information sciences/ XXXV congress ISPRS/ Istanbul, – 2004. Comm. 5.