Cучасні супутникові технології у дослідженні геодинамічних процесів

Автори:
1
Чернігівський національний технологічний університет; Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано використання сучасних супутникових технологій при дослідженні геодинамічних процесів. Розглянуто основні проблеми, що виникають при використанні різних підходів до інтерпретації результатів супутникових спостережень.

1.    John M. Dow, R. E. Neilan, C. Rizos The International GNSS Service in a changing landscape of Global Navigation Satellite Systems // Journal of Geodesy. -2009. -p.p.191–198. 
2.    О. Болотіна, М. Медведський. Результати дослідження стабільності роботи українських станцій лазерної локації// Кинематика и физика небесных тел.–2007.–Т. 23, № 1.–С. 11–17. 
3.    Гатинский Ю.Г., Рундквист Д.В. Геодинамика Евразии – тектоника плит и тектоника блоков // Геотектоника. 2004. № 1. – С. 3–20. 
4.    Максимчук В.Ю., Кузнєцова В.Г., Вербицький Т.З. та ін. Геодинаміка Українських Карпат. – К.: Наукова думка, 2005. – 256 с. 
5.    Никонов А.А. Активные разломы: определение и проблемы выделения // Геоэкология. 1995. № 4. – С. 16–27. 
6.    Прилепин М.Т., Баласанян С., Баранова С.М. и др.. Изучение кинематики Кавказского региона с использованием GPS технологии // Физика Земли. 1997. № 6. С. 68–75. 
7.    Третяк К., Серант О. Дослідження деформації земної поверхні Центральної Європи за результатами GPS-спостережень перманентних станцій у 1992–2000 роках // Зб. наук. пр. “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів: вид-во “Ліга-прес”, 2004, с. 41-49. 
8.    Третяк К., Серант О., Смірнова О. Зв’язок між горизонтальними деформаціями земної поверхні та сейсмічною активністю Центральної Європи // Зб. наук. пр. “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2008. – В.І (15). – С. 74–81.
9.    Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. М.: Изд-во МГУ, 1995. – 480 с. 
10.    Яцків Я.С., Болотіна О.В., Болотін С.Л. та ін. Українська мережа станцій космічної геодезії та геодинаміки (Укргеокосмомережа). – 2005. – К.: Компанія ВАІТЕ. – 60 с.