Методика дистанційного визначення руйнацій будівель після землетрусу з використанням пакета ERDAS

1
Національний університет Львівська політехніка
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Дані про результати землетрусу дуже важливі при оцінці завданих збитків, а також їх можуть використовувати рятувальники під час надзвичайних ситуацій. Представлена технологічна схема кількісного визначення знищених об'єктів згодом стихійного лиха на прикладі фрагментів космічних зображень м.Сендай (Японія).

1.    Джаміля Нусрет кизи Імамалієва. Організація захисту від стихійного лиха в міському господарстві.// Економіка будівництва і міського господарства. – 2011. – Т.7.– №1. – С. 59–64.
2.    Дорожинський О.Л. Фотограмметрія: Підручник / О.Л. Дорожинський, Р. Тукай. – Львів: Вид-во Нац. ін-ту "Львівська політехніка", 2008. – 332 с. 
3.    ERDAS IMAGINE. Практическое руководство TourGuides. LLC, 2005. – 735 c. 
4.    IMAGINE DeltaCue/User’s Guide September. 2008 ERDAS, Inc. 
5.    Кохан С.С. Дистанційне зондування землі/ С.С.Кохан, А.Б.Востоков, О.О. Лєонтьєв – К., 2010– 300 с. 
6.    Куссуль Н.М. High-performance Intelligent Computations for Environmental and Disaster Monitoring/ Куссуль Н.М. та ін.// Intelligent Data Processing in Global Monitoring for Environment and Security, ITHEA, Київ-Софія, 2011. – С.76–103. 
7.    Самойленко Л.І. Інформаційна технологія моніторингу повеней з використанням даних ДЗЗ/ Л.І.Самойленко та ін.//Космічна наука і технологія. – 2009. – Т.15. – № 3. – С.50–55. 
8.    Сборник упражнений по работе с ERDAS IMAGINE. ESSENTIALS, ADVANTAGE, PROFESSIONAL. DATA+, 2001. –  119 c. 
9.    Скакун С.В. Геоінформаційний сервіс моніторингу паводків за супутниковими даними // Наука та інновації. – 2010. – Т.6. – № 4. – С. 29–36. 
10.    http://www.erdas.com.ua