космічні знімки

Моніторинг засихання хвойних лісів Прикарпатського регіону з використанням даних дистанційного зондування

Мета роботи полягає у моніторингу стану хвойних лісів Тухлянського лісництва Прикарпатського регіону на підставі космічних зображень середнього та високого розрізнення з використанням знімків, отриманих з безпілотного літального апарату (БПЛА). Методика. Для моніторингу стану лісів Тухлянського лісництва застосовано методику, що базується на використанні різних за спектральними характеристиками і розрізненістю космічних зображень, знімків, отриманих з БПЛА і, відповідно, їх опрацювання різними методами.

LANDSCAPE METRICS FOR CHANGES DETECTION IN LAND COVER OF THE WEST POLESIE TRANSBOUNDARY BIOSPHERE RESERVE

The actuality of the present paper is substantiated by the need in preservation the landscape and biological diversity of nature-protected territories to achieve the ecologically optimal structure of land use as one of the main targets of their sustainable development. The paper describes methodological approaches to analysis of the nature-protected territory landscape diversity, presents the landscape metrics, calculated using the FRAGSTATS software as well as images of their spatial distribution.

Методика моніторингу рік на урбанізованих територіях

Розглянуто методику проведення моніторингу руслових зсувів річок на урбанізованих територіях. Моніторинг проведено на прикладі річки Стрий в межах міста та прилеглих сіл і охоплює 30-річний період - з 1979 по 2010 рр. Розглянуто основні причини, що викликають руслові зміщення. Методика моніторингу базується на використанні даних космічної зйомки, картографічних матеріалів, в тому числі спеціальних карт - ґрунтових, геологічних і карт четверичтинних відкладень, а також даних інженерно-геодезичних робіт. Аналіз зсувів вказує на значні зсуви русла річки, в середньому до 50-60 метрів.

Методика дослідження зміщень русла ріки Дністер

В роботі розглянута методика досліджень руслових зсувів річки Дністер. Моніторинг річки проведений в межах сіл Тершів і Бусовисько і охоплює 30-річний період - з 1979 по 2010 рр. Розглянуто основні причини, що викликають руслові зміщення. Запропоновано концептуальну модель дослідження руслових зсувів, яка базується на використанні даних космічної зйомки, аерозйомки, лазерного сканування, картографічних матеріалів, в тому числі спеціальних карт - ґрунтових, геологічних і четверичной відкладень, а також даних інженерно-геодезичних робіт.

Методика дистанційного визначення руйнацій будівель після землетрусу з використанням пакета ERDAS

Дані про результати землетрусу дуже важливі при оцінці завданих збитків, а також їх можуть використовувати рятувальники під час надзвичайних ситуацій. Представлена технологічна схема кількісного визначення знищених об'єктів згодом стихійного лиха на прикладі фрагментів космічних зображень м.Сендай (Японія).

Розроблення туристичного маршруту “Шляхами Князя Лева” засобами ГІС

Розроблено туристичний маршрут, який проходить по рекреаційній території у верхній течії річки Дністер. Туристичний маршрут, його характеристики та основні туристичні об'єкти нанесені на космічний знімок GeoEye.

 

Дослідження методів класифікації лісів з використанням космічних знімків високого розрізнення

Досліджено методи контрольованої класифікації за мінімальною відстанню, відстаніі Махаланобіса і максимальної правдоподібності для ідентифікації лісів. Матеріалами служили космічні знімки з супутників Ikonos, QuickBird і засвідчувальна інформація, отримана наземними способами. Встановлено, що ефективним для класифікації лісів є метод максимальної правдоподібності.

 

Створення туристичної карти національного природного парку “Синевир” засобами ArcGIS

Розроблено методику створення туристичної карти Національного природного парку "Синевир" за даними дистанційного зондування, туристичних карт, цифрової моделі рельєфу ASTER та інтернет ресурсів засобами програмного забезпечення ArcGIS