Експериментальні кадастрові роботи з покращення кормових угідь

Надіслано: Березень 12, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Інформаційно-кадастровий центр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Наведені результати експериментальних досліджень агрохімічних показників грунтів з метою поліпшення родючості кормових угідь.

1. Закон України “Про Державний земельний кадастр” / Верховна Рада України. – Офіц.вид. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 60. – С. 405. 
2. Закон України “Про землеустрій”/ Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – С. 282 із змін. 
3. Земельний кодекс України / Верховна Рада України. – Офіц.вид // Відомості Верховної Ради України. – 2002. № 3. – С. 27 із змін. 
4. Закон України “ Про охорону земель” / Верховна Рада України. – Офіц.вид. // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 29, стор. 9, стаття 1431 
5. Гуторов О.І. Проблеми сталого землекористування у сільськомугосподарстві: теорія, методологія, практика: монографія / О.І. Гуто¬ров. – Харків: “Едена”, 2010. – 405 с. 
6. Богіра М.С. Землекористування в ринкових умовах: еколого-економічний аспект: монографія / М.С. Богіра. – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2008. – 225 с. 
7. Кулініч В.В. Земельні ресурси України: необхідність еколого-економічної оптимізації використання / В.В. Кулініч // Землеустрій і кадастр. –2007. – № 1. – С. 20–22. 
8. Панас Р.М. Раціональне використання та охорона земель: навч. посібник. Львів: Новий Світ – 2000, 2008. – 352 с. 
9. Третяк А.М. Земельні ресурси України та їх використання / А.М. Третяк, Д.І. Бабміндра. – К. : ТОВ ЦЗРУ, 2003. – 143 с. – Бібліогр.: С. 141–142.