Особливості зміни стану земель, що систематично піддаються впливу стихійних лих на прикладі Чернівецької області

Надіслано: Грудень 18, 2012
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Київський національний університет будівництва та архітектури
2
Київський національний університет будівництва та архітектури

Розглянуто основні причини зміни стану земель, які систематично піддаються впливу стихійних лих і завдання моніторингу, їх оцінки та попередження негативних наслідків.

1. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 384 с.
2. Мороз О., Тартачинська З., Лубенець Л. Основні причини виникнення руйнівних повеней і паводків у Прикарпатті та геодезичний моніторинг як метод запобігання їм // Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК “Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва” – Львів: Львівська політехніка, 2009. – Вип. ІІ (18). – С. 36–38. 
3. Шоботов В. М. Цивільна оборона: навч. посібник: Вид. 2-ге, перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 438 с.
4. Інформація про стан розвитку за 10 місяців 2010 р. та можливість прояву небезпечних сучасних екзогенних процесів на осіннє-зимовий період 2010–2011 роки на території Чернівецької області // Управління екології та природніх ресурсів Чернівецької області.