дистанційне зондування

Просторово-часовий аналіз надійності методів виокремлення поверхневої води за даними супутника COPERNICUS

Метою цього дослідження є порівняння та подальша оцінка придатності використання SAR (Радар із синтетичною апертурою) та мультиспектральних (MSI) супутникових даних програми Copernicus для картографування та точної ідентифікації поверхневих водних тіл, враховуючи раптові зміни, спричинені значними кліматичними впливами. Методологія виділення наземних навігацій включає стандартну попередню обробку зображень SAR і завершення визначення порогових значень у генерації бінарної маски.

Дослідження впливу гірничих виробок рудників ДП «Солотвинський солерудник» на земну поверхню, будівлі та споруди з використанням супутникового радарного моніторингу

Ці дослідження спрямовані на проведення геодинамічного аудиту ДП «СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЕРУДНИК» та прилеглої території з можливістю виявлення зон з осіданням або підняттям земної поверхні, які плавно сповільнюються, прискорюються або розвиваються з постійною швидкістю. Моніторинг зони інтересу проведений з використанням сучасних технологій супутникової радарної інтерферометрії. Достовірність отриманих результатів підтверджена вимірюваннями вертикальних зміщень земної поверхні та окремих об’єктів методом геометричного нівелювання.

Гіс-технології та 3-d моделювання у картографуванні прояву екзогенних процесів на відновлюваних територіях

Розвиток екзогенних процесів на поверхні Землі є проблемою широкого масштабу. Завдяки розвитку екзогенних процесів відбуваються зміни у складі і структурі земної кори та її поверхні. Руйнування вулиць, житлових будинків та громадських споруд, автомобільних доріг та залізниць призводить до колосальних втрат.

Моніторинг засихання хвойних лісів Прикарпатського регіону з використанням даних дистанційного зондування

Мета роботи полягає у моніторингу стану хвойних лісів Тухлянського лісництва Прикарпатського регіону на підставі космічних зображень середнього та високого розрізнення з використанням знімків, отриманих з безпілотного літального апарату (БПЛА). Методика. Для моніторингу стану лісів Тухлянського лісництва застосовано методику, що базується на використанні різних за спектральними характеристиками і розрізненістю космічних зображень, знімків, отриманих з БПЛА і, відповідно, їх опрацювання різними методами.

Технологія вибору оптимального місця розташування сонячних електростанцій з використанням дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій

Мета. Використання наземних сонячних фотоелектричних електростанцій (СЕС) для виробництва електроенергії протягом останніх десяти років суттєво збільшується по всьому світу. Це зростання обумовлено політичними стимулами, такими як «зелений» тариф, а також низька вартість та висока продуктивність сонячних панелей. Оскільки використання сонячних енергоносіїв зростає, необхідність пошуку кращих місць для їх розташування також збільшуватиметься. Оптимальне розміщення СЕС важливе для максимізації корисних характеристик проектів, одночасно мінімізуючи негативні.

Проблеми управління меліорованими територіями

Проаналізовано основні проблеми управління територіями в Україні. Основну увагу приділено меліорованим територіям. Описано досвід зарубіжних країн з питань управління меліорованами територіями і намічені перспективні шляхи розвитку цієї сфери на основі використання ГІС-технологій, інфраструктури геопросторових даних та дистанційного зондування землі.

Дистанційне зондування водяної пари в атмосфері за допомогою навігаційних супутникових систем

Розглянуто питання використання мережі активних референцних GNSS - станцій UA - EUPOS / ZAKPOS для дистанційного зондування атмосфери з метою визначення вмісту водяної пари.

Дистанційне зондування землі як метод кадастрової ідентифікації природних ресурсів Карпатського регіону

Із застосуванням дистанційного зондування Землі проведено перспективний аналіз управління природоохоронною діяльністю Карпатського регіону і суміжних територій в контексті вдосконалення кадастрової ідентифікації природно-ресурсного потенціалу.

Аналіз сучасних методів знімання під час опрацювання великомасштабних планів

Мета. Проведення аналізу сучасних методів знімання під час опрацювання великомасштабних планів. Методика. Створення великомасштабних планів є важливим завданням в галузі картографування України, оскільки наявні топографічні плани з часом потребують оновлення, тому що перестають відповідати сучасному стану місцевості.

Картографічне забезпечення адміністрування земельних ресурсів

Мета. Адміністрування земельних ресурсів є важливою складовою земельної політики держави. Своєю чергою, прийняття виважених рішень щодо цільового використання земельних ресурсів, їх охорони та відтворення вимагає достовірної та об’єктивної інформації в різних її аспектах, зокрема й картографічної, представленої на момент прийняття або вироблення управлінських рішень.