Вдосконалення методики визначення індексів цінності земель населених пунктів

2015;
: стоp. 136-141
https://doi.org/10.23939/istcgcap2015.02.136
Надіслано: Вересень 21, 2015
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Інформаційно-кадастровий центр, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Метою цієї публікації є дослідження наявної методики розрахунку рівня індексу окремих факторів, які впливають на цінність землі, а також комплексного індексу цінності земельних ресурсів як на території окремих функціонально-планувальних структур населеного пункту, так і на всій території. На основі виконаних досліджень стало можливим вдосконалити розрахок вище зазначених індексів та підвищити ефективність земельнооцінювальних робіт у населених пунктах. Методика. В основі проведених досліджень лежать методи просторового аналізу щодо визначення впливу переважаючих факторів на цінність землі виконані дослідження основуються на наявній законодавчій та нормативно-правовій землеоцінювальній базі. Використовуючи методи математичного аналізу, виведені формули розрахунку рівнів індексів окремих переважаючих факторів та комплексного індексу цінності земель для окремого району населеного пункту або населеного пункту в цілому. Результати. Нормативна грошова оцінка землі населених пунктів потребує відомостей про фактори, які значною мірою впливають на цінність території. З цією метою, з цілого комплексу факторів експертним шляхом визначають переважаючі фактори, а потім встановлюють рівні впливу цих факторів на загальний комплексний індекс цінності землі. Процедура визначення рівнів індексів переважних факторів, а також комплексного індексу цінності землі є одним з найбільш трудомістких процесів у землеоцінювальній діяльності. Зважаючи на це, запропоновані математичні залежності, які спрощують процес обрахунку рівня індексів переважаючих факторів, комплексного індексу цінності землі окремих районів та населеного пункту загалом. Наукова новизна. Нормативна грошова оцінка землі повинна відповідати реаліям розвитку економіки країни, її суспільно-політичному стану. Все це потребує як зміни, так і вдосконалення наявних методик та процедур обрахунків цінності земель різних категорій і функціонального призначення, зокрема  земель населених пунктів. Відповідно до цього, в публікації виведені нові математичні залежності для обрахунку рівнів індексів цінності земель переважаючих факторів, а також комплексного індексу. Практична значущість. Відповідно до наявного законодавства України термін дії встановленого показника ціни землі для населених пунктів становить 5–7 років, що потребує безперервного періодичного проведення землеоціночних робіт. Зважаючи на це, проведені теоретичні дослідження, виведені формули та практичні рекомендації сприятимуть підвищенню ефективності землеоціночних робіт у населених пунктах.

 1. Закон України “Про оцінку земель”, ВВР, 2004, № 15, ст. 229.
 2. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Наказ Держкомітету України по земельних ресурсах від 27.01.2006, №18/15/21/11.
 3. Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Затв. Постановою Кабміну України від 23.03.1995, № 213.
 4. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів: на рубіконі змін / Ю. Палеха, А. Колосюк // Землеустрій і кадастр. – К., 2013. – С. 60–67.
 5. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів: назріла необхідність змін у правовій та методологічній базі / Ю. Ф. Дегтяренко, Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха // Агросвіт. – 2010. – 18. – С. 8–12.
 6. Економічний ефект від періодичного проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів / А. Колосюк // Землевпорядний вісник. –  2012. – № 5. – С. 14–19.
 7. Стан проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів / Є. Бердніков // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 7. – С. 2–5.
 8. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів / Ю. М. Палеха. – К. : ПРОФІ, 2006. – 340 с.
 9. Галузевий стандарт СОУДКЗР 00032632-012.2009. “Оцінка земель. Правила розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів” Наказ Держкомзему України від 24.06.2009, № 335.
 10. Економіко-математичний підхід до оцінки землі населених пунктів на основі їх функціонально-планувальної структури / І. Перович, Л. Винарчик // Геодезія, картографія і аерофотознімання // – 2013. – Вип. 78. – С. 241–247.
 11. Оцінка земель : навч. посіб / М. Г. Ступень, Р. Й. Гуль­ко, І. Р. Залуцький, О. Я. Микула. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 308 с.
 12. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Ю. Ф. Дехтяренко, М. Г. Лихогруд, Ю. М. Ман­цевич, Ю. М. Палеха. – К. : ПРОФІ, 2007. –624 с.