Методи та засоби розвитку територіальної громади в напрямку ремонту доріг

2018;
: сс. 123 - 128
Автори: 
Литвин В. В., Рибчак З. Л., Завущак І. І.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж, E-mail: zoriana.l.rybchak@lpnu.ua

У статті розглянуто моделювання ремонту доріг територіальної громади за наявності коштів та залежно від стану доріг. Для моделювання запропоновано використати метод пошуку мінімального кістякового дерева на основі модифікації алгоритму Пріма. Наведено приклади використання запропонованого підходу в межах Ходорівської територіальної громади.

  1. Закон України (2015). Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
  2. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п
  3. Стан ураїнських доріг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://censor.net.ua/news/430063/95_ukrainskih_dorog_ostayutsya_v_neprig...
  4. Стан про ремонту доріг в Україні на сьогодні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://censor.net.ua/news/430172/ukravtodoru_nado_organizatsionno_pravil...
  5. В. В. Литвин, Д. І. Угрин, А. М. Фітьо, «Моделювання процесу формування територіальних громад як задачі розбиття графу», Східно-Європейський журнал передових технологій, № 1/4(79), С. 47–52, 2016.
  6. В.В. Литвин, Д. І. Угрин, О.Д. Іллюк, С. В. Білоус, З. Л. Рибчак, «Система оптимізації маршрутів туризму на основі модифікації генетичного та мурашиного алгоритмів», Вісник НУ ЛП № 872, С. 210–220, 2017.
  7. В. В. Литвин, Д.І.Угрин, А.М.Фітьо «Формалізація задачі формування територіальних громад», 11 Міжнародна науково-практична конференція „Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС” (27 червня – 1 липня 2016). – Жукин. – С. 290-292
  8. Макконелл Дж., «Основи сучасних алгоритмів: 2-е доповнене видання», М.: Техносфера, 2004, 368с.
  9. В. А. Евстигнеев, «Применение теории графов в программировании», М.: Наука, 1985, 352 с.
  10. М. Свами, К. Тхуласираман «Графы, сети и алгоритмы», М.: Наука, 2014, 256с.