Оптимізація опорної ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС

2016;
: стоp. 17 – 24
https://doi.org/10.23939/istcgcap2016.02.017
Надіслано: Вересень 19, 2016
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Розроблення концептуальних основ та пропозицій щодо оптимізації геометрії опорної
ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС, а також визначення способів підвищення точності результатів
ГНСС-вимірювань. Методика. Для вибору оптимального геометричного розміщення нових, а також уточнення положення наявних пунктів опорної ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС розроблено спеціальну методику оптимізації геометричної конфігурації мережі, яка полягає в пошуку положення пунктів, за якого значення критеріїв оптимізації буде мінімальним. Як критерій оптимізації використано детермінант коваріаційної матриці. Результати. Розроблено методику оптимізації геометричної конфігурації мережі із застосуванням математичного моделювання. У результаті огляду пунктів на місцевості, а також детального аналізу проведених та опрацьованих вимірювань виділено три основні проблемні групи пунктів опорної ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС: пункти із незадовільним прийомом супутникового сигналу; пункти з центруванням зі штативу; пункти пошкоджені під час будівництва. Для покращення жорсткості та точності опорної ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС необхідно: вилучити з програми ГНСС-вимірювань чотири пункти (ПОРТАЛ-2, НИЖНІЙ, ОЗС-1-1 та ОЗС-23-2); підсилити спільними супутниковими та лінійно-кутовими вимірюваннями 4 пункти (ГЗ-10, ГЗ-11А, ГЗ-11Б та ГЗ-12); замінити 4 наявні пункти (ПП-221, ПП-100, ОБРИВ та ОГЗ-1) та встановити 4 нові пункти (ГЗ-21, ГЗ-22, ГЗ-23 та ГЗ-24). Для встановлення нових пунктів виділено чотири зони, що потребують контролю. Оптимізація опорної ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС із використанням розробленої методики покращила точність на 8,3–10,0 % залежно від кількості використаних ГНСС-приймачів. Наукова новизна та практична значущість. Запропоновано нову методику оптимізації геометричної конфігурації мережі із застосуванням математичного моделювання. Викорис­товуючи цю методику, виконано оптимізацію опорної ГНСС-мережі Дністровської ГЕС. Наведену методику також можна застосувати для оптимізації будь-яких геодезичних мереж моніторингу.

 1. Бисовецкий Ю. Автоматизация геодезических наблюдений за гидротехническими сооружениями гидроэлектростанций Укргидроэнерго / Ю. Бисовецкий, К. Третьяк, Э. Щучик // Гідроенергетика України. – 2011. – №2. – С. 45-51.
 2. Галаганов О. Геодинамічний моніторинг із застосуванням супутникових технологій деяких районів АЕС / О. Галаганов, Т. Гусєва, Л. Лабунцова // Збірник матеріалів IХ-го міжнародного науково-технічного симпозіуму "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища". – 2004. – C. 46-48.
 3. Дума М. Оптимізація конфігурації та розміщення пунктів опорної ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС / М. Дума, І. Савчин // Збірник тез Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених «GeoTerrace-2016». – 2016.– С. 68–71.
 4. Савчин І. Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу інженерних споруд гідроелектростанцій: дис. … канд. технічних наук: 05.24.01 : геодезія, фотограмметрія та картографія / захищена 30.06.2015 : затв. 29.09.2015 / Савчин Ігор Романович. – Л., 2015. – 135 с.
 5. Сідоров І. Визначення рухів земної поверхні в районі Дністровської ГАЕС супутниковими та наземними методами / С. Перій, В. Сарнавський // Геодинаміка. – 2015. – № 2(19). – С. 15-25.
 6. Третяк К. Оптимізація побудови геодезичної мережі Дністровської ГАЕС супутниковими радіонавігаційними технологіями / К. Третяк, І. Сідоров // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – С. 207–219.
 7. Третяк К. Планування та оптимізація GPS - вимірів у геодезичних мережах / К. Третяк // Вісник геодезії та картографії. – 2000. – № 3(18). – С. 7-13.
 8. Третяк К. Сумісне опрацювання супутникових і наземних геодезичних вимірів високоточної мережі будівництва Дністровської ГАЕС / К. Третяк, І. Сідоров. //Вісник геодезії та картографії. – 2012. – №3 (78). – С. 6 – 9.
 9. Al-Zubaidy R., Mahdi H.A., Hanooka H.S., Optimized Zero And First Order Design Of Micro Geodetic Networks, Journal of Engineering Sciences, 2012, vol.18, no.12, December, рр. 1344–1364.
 10. Amiri-Simkooei A. Analytical first-order-design of geodetic networks. Iranian journal of engineering sciences, 2007, no. 1(1), pp. 1–14.
 11. Amiri-Simkooei A. Strategy for designing geodetic network with high reliability and geometrical strength. Journal of surveying engineering, 2001, pp. 104–117.
 12. Ayan T. Optimization of Geodetic Networks, Associate Professorship Thesis, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 1981.
 13. Berne´ J., Baselga S. First-order design of geodetic networks using the simulated annealing method. Journal of Geodesy, 2004, no. 78, pp. 47–54.
 14. Liu H., He C., Zhang A., Liu H-x. GPS Technology Used in Three Gorges Reservoir Landslide Deformation Monitoring. Journal of Yangtze River Scien­tific Research Institute, 2008, no. 25, pp. 33–35.
 15. Grafarend E. Optimization of geodetic networks. Bolletino di Geodesia a Science Affini, 1974, no. 33, pp. 351–406.