Дослідження рефракційного поля над водними поверхнями

2017;
: стор. 11-18
https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.02.011
Надіслано: Вересень 04, 2017
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Дослідити можливості застосування двостороннього неодночасного тригонометричного нівелювання над водними поверхнями з частковим урахуванням вертикальної рефракції. Методика. Виконані експериментальні дослідження вертикальної рефракції над водними поверхнями в денний період у рівнинній та горбкуватій місцевості у літню пору року. Виконані неодночасні взаємні лінійно-кутові спостереження над різними водними поверхнями із застосуванням роботизованого тахеометра. Для порівняння, визначено перевищення між спостережуваними пунктами геометричним нівелюванням. Результати. Обчислені середньоінтегральні коефіцієнти вертикальної рефракції. Виявлено, що над водними поверхнями може встановлюватись як стійка, так і нестійка стратифікація приземного атмосферного прошарку. Обчислені середньоінтегральні складові вертикальної рефракції із двосторонніх спостережень та степені флуктуацій зенітних відстаней. Порівняно перевищення отримані із двостороннього неодночасного тригонометричного нівелювання із урахуванням вертикальної рефракції за флуктуаціями зенітних відстаней, а також отриманих із урахуванням еквівалентних висот із перевищеннями отриманими геометричним нівелюванням. Наукова новизна. Отримана формула розрахунку аномальної складової вертикальної рефракції за двосторонніми лінійно-кутовими спостереженнями. Отримана формула обчислення степеня флуктуацій зенітних відстаней під час двосторонніх спостережень. Практична значущість. Показана можливість застосування неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання на трасах до 1 км взамін геометричного нівелювання над водними поверхнями.

 1. Баран П. І. Тригонометричне нівелювання в інженерно-геодезичних роботах / П. І. Баран, Ф. Ф Соловйов, В. Я. Чоркоконь. –К: Укргеодезкартографія, 1996. -130 с.
 2. Дементьев В. Е. Рефракция и миражи / В. Е. Дементьев. − М.: ООО “Галлея-Принт”, 2009. – 391 с.
 3. Дементьев В. Е. Рефракция в турбулентной атмосфере / В. Е. Дементьев. − М.: ООО “Галлея-Принт”, 2011. – 398 с.
 4. Изотов А. А. Исследование земной рефракции и методов геодезического нивелирования / А. А. Изотов, Л. П. Пеллинен. // Тр. ЦНИИГАИК, Вып. 102, – М. : 1955. – 176 с.
 5. Казанский К. В. Земная рефракция над обширными водными поверхностями / К. В. Казанский // – Л:Гидрометеоиздат, 1966. – 192 с.
 6. Масліч Д. І. Особенности рефракционного поля на морских трассах в прибрежном субтропическом районе. / Д. І. Масліч, С. С. Перій // - Геодезия, картография и аэрофотосъемка. - Львів, 1984. Вип. 39. – C. 38-46.
 7. Мороз О. І. Визначення та врахування вертикальної рефракції під час геодезичних вимірювань: Монографія / О. І. Мороз. − Львів: В-тво НУ «ЛП», 2003. – 224 с.
 8. Мороз О. І. Створення геодезичного полігона навколо озера Пісочне Шацького національного природного парку/ О. І. Мороз, Т.  Ю. Корлятович, І. Я. Покотило, С. П. Ямелинець // Вісник геодезії та картографії. - 2015. - № 5-6. - С. 21-23.
 9. Островський А. Л. Дослідження закономірностей дії вертикальної рефракції та точності тригонометричного нівелювання над водними поверхнями/ А. Островський, О. Кравчук // Геодезія, картографія і аерознімання. -2007. -№69. – С.83-90.
 10. Перій С. С. Визначення вертикальної рефракції за флуктуаціями вертикальних кутів / С .С. Перій, О. І. Мороз. // Наукові праці Донец. нац. тех. ун-та, Донецьк. Сер.: гірничо-геологічна. – 2013. – Вип. 1(18). – С. 49-55.
 11. Перій С. С. Апробація застосування неодночасного двостороннього тригонометричного нівелювання з урахуванням вертикальної рефракції/ С. С. Перій// Геодезія, картографія і аерознімання. -2015. – №82. – С.19-28.
 12. Перій С. Застосування тригонометричного нівелювання для передавання висот над водними поверхнями на території Шацького національного природного парку/ С.С. Перій, О. І. Мороз, Т.Ю. Корлятович, І.Я. Покотило //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -2017. –Випуск І (33). - С.65-68.
 13. Тлустяк Б. Т. Исследование закономерностей изменения земной рефракции в прибрежной зоне больших водных поверхностей // Б. Т. Тлустяк. // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. – 1974. № 20. – C. 86-93.
 14. Учет атмосферных влияний на астрономогеодезические измерения. / Островский А. Л., Джуман Б. М., Заблоцкий Ф. Д., Кравцов М. І. // – М.:Недра, 1990. – 235 с.
 15. Accuracy of height measurements for levelling across wide water bodies / A. Celms. A. Ratkevičs. A. Brants. E. Kauranens// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -2013 –№ІІ (26). –С.97-101.
 16. Bjelotomić O. Prefactory accuracy of levelling figure closure by combined measurements of trigonometric and geometric levelling// Bjelotomić O, Grgić I, Bašić T.// Proceeding of the 5th international conference on engineering surveying: «Ingeo 2011» Brijuni, Croatia, 22-24 September 2011, р.185-192;
 17. Tretyak K. Complex High Accuracy Satellite and Field Measurements of Horizontal and Vertical Displacements of Control Geodetic Network on Dniester Hydroelectric Pumped Power Station (HPPS) / K. Tretyak, S. Periy, I. Sidorov, L. Babiy // Geomatics and Environmental Engineering, vol. 9, no. 1, 2015, pp. 83–96. Available at: http://dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.1.83
 18. Walo J. The Height transfer over the Czorsztyn artificial lake applying trigometric levelling/ Walo J. Pachuta A. Olszak T.//Reports on Geodesy/ -2004. -Tom 2/69. -p.315-321.