Дослідження динаміки горизонтальних рухів земної кори Європи за даними GNSS-спостережень (2000–2010 рр.)

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.005
Надіслано: Грудень 20, 2012
1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”

Основна мета роботи – дослідження динаміки рухів земної кори Європи за період 2000–2010 рр. Визначено абсолютні та регіональні річні вектори швидкостей зміщень перманентних станцій і побудо­вано карти-схеми річних векторів швидкостей горизонтальних зміщень, виділено умовні блоки земної кори (УБЗК), в межах яких спостерігається стала кінематика горизонтальних зміщень перманентних станцій. Визначено середню річну швидкість та напрям руху цих блоків. Отримані результати надалі будуть використані для вивчення деформації земної кори досліджуваного регіону.

 1. Атлас. Геологія і корисні копалини України. – К.: ІГН НАНУ, 2001. – С. 15.
 2. Гатинский Ю.Г., Рундквист Д.В. Геодинамика Ев­разии – тектоника плит и тектоника блоков // Геотектоника. – 2004. – № 1. – С. 3–20.
 3. Терещук. О. Сучасні супутникові технології у до­слідженні геодинамічних процесів // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2009. –
  № 72. – С. 4953.
 4. Ahola Joel., Finn J. Suru. High precision GPS net­work for deformation studies // Sei. – 2002. – 20, № 1–2. – С. 3–11.
 5. Amaddttir Thora, Hreinsdottir Sigrun, Gudmundsson Gunnar, Einarsson Pall, Heinert Michael, Volksen Christof. Crustal deformation measured by GPS in the South Iceland Seismic Zone due to two large earthquakes in June 2000 // Geophys. Res. Lett. – 2001. – 28, № 21. – P. 4031–4033.
 6. Dang Ya-Min, Chen Jun-Yong, Zhang Yan-Ping. Con­temporary crustal motion in southern Tien Shan by global positioning system measurements // Surv. and Mapping. – 2002. – С. 13–15.
 7. Grenerczy Gyula, Kenyeres Ambrus. Present crustal movement and strain distribution in Central Eu­rope inferred from GPS measurements // Geophys. Res. – B. 2000. – 105. № 9. – 21835–21846.
 8. Kakkuri Juhani, Chen Ruizhi. Postglacial deformation of the Fennoscandian crust. Latest results from the geodetic measurements // LAG Reg. Symp. Deform, and Crustal Mov. Invest Using Geod Techn. Szelcesfehervar, Aug. 31 – Sept. 5, 1996: Proc. –
  1996. – Р. 8–15.
 9. Pan Ming. Sjoberg Lars E. Estimating present-day postglacial rebound and horizontal movements in Fennoscandia by repeated GPS campaigns in 1993 and 1997 // Geophys. Res. Lett. – 1999. – 26. № 6. – Р. 771–774.
 10. The Nevada Geodetic Laboratory (NGL). – http://geodesy.unr.edu/
 11. The Scripps Orbit and Permanent Array Center. –http://sopac.ucsd.edu/