Оптимізація технології герметизації вивідного капілярного штенгелю іонізаційної камери

2020;
: 76-85
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Мета. Дослідження умов забезпечення експлуатаційної герметичності торця вивідного капіляру - штангелю іонізаційної камери з одночасним дотримуванням температурного режиму в процесі утворення зварного з’єднання. Методика. Аналізувалися причини дефектності (втрата герметичності) торця капіляру з латуні Л63 виконаного стандартними технологіями холодного зварювання; досліджувалася оптимальна технологія імпульсного аргоно- дугового зварювання оплавленням з використанням процедури simplex- планування експерименту та оцінювання біжучого температурного стану тіла штенгелю в процесі формування зварного з’єднання. Результати. Визначені оптимальні установчі параметри імпульсного - періодичного дугового зварювання з переплавленням і орієнтованою кристалізацією об’єму металу ванни при малих розмірах зони термічного впливу та відсутності неприйнятних залишкових деформацій. Наукова новизна. Температурний стан капіляру в процесі зварювання коректно описується тепловою моделлю, типовою для стикового контактного зварювання імпульсним оплавленням, з урахуванням дії  від’ємного теплового джерела від технологічного лаштування. Практична значущість. спосіб зварної герметизації торця штангелю - капіляру імпульсне – періодичним розплавленням з одночасним дотриманням прийнятного температурного стану в зоні його кріплення з корпусом камери забезпечують задані експлуатаційні вимоги до виробу.

  1. Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. Ядерная физика.-М.6 Наука,1980.-728с.
  2. В.В. Квасницький Спеціальні способи зварювання. – Миколоїв: УДМТУ, 2003.-437с.
  3. А.С. Гельман Основы сварки давленим. –М.: Машиностроение, 1970.-312с.
  4. Ю.Л. Красулин, Г.В. Назаров Микросварка давлением.- М.: Металлургия, 1976.-160с.
  5. Сварка в машиностроении: Справочник. Т.1./Под ред. Н.А. Ольшанского.-М.: Машиностроение, 1978.-504с.
  6. В.Н. Ковшов. Постановка инженерного эксперимента. –К.: Вища школа, 1982.-120с.
  7. В.І. Білобородченко Імовірнісна модель зміни початкового контактного опору при точковому зварюванні термоперетворювачів//Вісник державного ун-ту «Львівська політехніка». Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. №323,1997.С.3-9.