Вплив накопичуваної пошкоджуваності на експлуатаційний ресурс барабана котлоагрегата теплоелектростанції

2022;
: cc. 19 - 26
1
Pidstryhach Institute for Applied Problems for Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine
2
Pidstryhach Institute for Applied Problems for Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет «Львівська політехніка»
5
Національний університет «Львівська політехніка»

Мета роботи полягає у розробленні методології дослідження можливості подальшої експлуатації барабанів котлоагрегатів теплоелектростанцій після вичерпання їх паркового ресурсу. Актуальність. Під час тривалої експлуатації барабанів котлоагрегатів енергоблоків ТЕС, які працюють за дії високого тиску, підвищеної температури, повторно змінних циклічних навантажень, впливу корозійно-активного робочого середовища, водно-парової суміші, напружений метал барабанів  деградує,  в  околах  концентраторів напружень утворюються різного роду дефекти й пошкодження, які можуть призводити до виходу з ладу і навіть масштабних катастрофічних руйнувань. Запропонована методика дозволяє встановити залишковий експлуатаційний ресурс барабанів та намітити шляхи їх ощадливішої експлуатації. Методика. Методику комп’ютерного моделювання процесів деформування барабана котла високого тиску за різних режимів його експлуатації побудовано на основі співвідношень просторово-тривимірної термопружнопластичності з використанням методу скінченних елементів. Результати. Розроблена методика дозволяє встановити сумарне значення параметра накопиченої пошкоджуваності металу барабана та його залишковий експлуатаційний ресурс. Наукова новизна. Розроблено методологію дослідження стану барабанів котлоагрегатів теплоелект- ростанцій за рівнем накопиченої пошкоджуваності металу, беручи до уваги визначені максимальні напруження за різних режимів їх промислової експлуатації. Практична значущість. Запропонована мето- дика моделювання дозволить встановити залишковий експлуатаційний ресурс барабанів котлоагрегатів теплоелектростанцій та намітити шляхи їх ощадливішої експлуатації.

  1. Дробенко Б. Д., Будз С. Ф. Оцінка міцності та експлуатаційного ресурсу елементів енергообладнання з урахуванням деградації матеріалу, пошкоджень та технології ремонту. Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2021. 368 с.
  2. Інструкція СОУ 40.1-21677681-02:2009. Порядок продовження терміну експлуатації барабанів котлів високого тиску. К. : Об’єднання енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”, 2009. 56 с.
  3. Моделювання та оптимізація в  термомеханіці  електропровідних  неоднорідних  тіл  /  за  заг.  ред. Я. Й. Бурака, Р. М, Кушніра. Т. 4: Термомеханіка намагнечуваних електропровідних термочутливих тіл / О. Р. Гачкевич, Б. Д. Дробенко. Львів : СПОЛОМ, 2010. 256 с.
  4. B. Drobenko, P. Vankevych, Y. Ryzhov, M. Yakovlev. Rational approaches to high temperature induction heating // International journal of engineering science. 2017. Vol. 117. Р. 34-50.
  5. Drobenko B., Budz S. Assessment of suitability of screen tubes with damages for further use on the basis of mathematical modeling // Mathematical Modeling and Computing. 2019. Vol. 6. №. 1. P. 21-29.
  6. Drobenko B. D., Budz S. F., Budz I. S., Kuz I. S. Stressed State of Nozzles with Local Extractions of Defects // Materials Science. 2019. Vol. 54. № 6. P. 883-888.
  7. Buryk O., Drobenko B. Stress-strain state of the elements of building structures in the case of fire // Journal of Mathematical Sciences. 2016. Vol. 217. № 3. P 330-344.