міцність

Прогнозування міцності клейових з’єднань деревини дуба, з’єднаних термопластичними полівінілацетатними клеями

Серед кількох видів термопластичних клеїв, структуровані й неструктуровані полівінілацетатні (ПВА) клеї достатньо широко використовують,, зокрема для формування клейових з’єднань різних порід деревини, серед них дуба. Для забезпечення належних умов використання клейових з’єднань деревини дуба важлива наявність швидких і точних методів прогнозування їхньої міцності і довговічності. Зміни міцності клейових з’єднань деревини дуба, з’єднаних структурованими і неструктурованими ПВА клеями, вивчено за допомогою тривалих експериментальних досліджень.

Вплив накопичуваної пошкоджуваності на експлуатаційний ресурс барабана котлоагрегата теплоелектростанції

Мета роботи полягає у розробленні методології дослідження можливості подальшої експлуатації барабанів котлоагрегатів теплоелектростанцій після вичерпання їх паркового ресурсу. Актуальність.

Вплив відходів боросилікатного скла і синтетичного кремнезему на властивості цементних продуктів

Представлено результати дослідження впливу відходів боросилікатного скла на властивості цементного розчину. Встановлено, що боросилікатне скло містить в три рази менше лугів ніж содово-вапнякове скло і близько 12% оксиду бору, тому дане скло має в три рази вищу пуцоланову активність. Синтетичний кремнезем застосовано для підвищення активності скла. Показано, що заміна 1% боросилікатного скла синтетичним кремнеземом підвищує пуцоланову активність до 9,4 мг CaO/г добавки. Встановлено, що додавання 5% боросилікатного скла замість цементу, зменшує стандартну міцність на стиск на 20 %.

Modeling of “combined cutter - cone” connection in tricone drill bits

A theoretical analysis of the stiffness of the “cutter-cone” connection was performed. In the article the character and magnitude of the tension at the contact of "cutter-cone" are investigated. An analysis of the surface of the openings for carbide inserts revealed traces of plastic deformation and fretting wear.

Вплив характеристик циклічної тріщиностійкості колісних сталей з нітридним зміцненням на їх пошкоджуваність в умовах контактної втоми

Досліджено взаємозв’язок між утворенням вищербин на поверхні кочення мо- дельних коліс і циклічною тріщиностійкістю сталей з нітридним зміцненням. Показано, що нітридне зміцнення колісних сталей позитивно впливає на опір пошкодженості поверхні кочення модельних коліс. Для підвищення роботоздатності колісних сталей з нітридним зміцненням зазначена необхідність оптимізації їх хімічного складу, забезпечуючи вміст вуглецю в інтервалі 0,50...0,55 % за вмісту ванадію 0,08...0,12 % і азоту 0,008...0,015 %.

Взаємопов'язані процеси локального під-силення електричного поля в твердих діелектриках, які прискорюють їх дегра-дацію

Описано особливості локального підсилення електричного поля, а також електричних, механічних і термічних напруженостей у твердому діелектрику в залежності від конфігурації його провідних мікровключень. Проведено аналіз умов збільшення максимальної напруженості поля, напруженого об’єму, електромеханічних тисків, сил і густини повного струму в діелектрику як основних факторів, що визначають детерміновані та стохастичні процеси його деградації в збуреному гармонічному електричному полі.

Технологічні особливості отримання пористих матеріалів на основі уламків скла та природної сировини

Розроблено шихтові склади силікатних мас системи скло – глина – цеоліт –
органічна водорозчинна добавка. Проведено випал зразків за швидкісним режимом за
температури 850–1000 °С з витримкою за максимальної температури 20, 25, 30 хв.
Досліджено вплив вмісту органічної добавки на міцнісні показники сформованих
гранул та її роль на процес поризування. Досліджено вплив часу витримки за
температури 1000 °С на формування пористої структури досліджуваних зразків.