Інтелектуальний кутовий сенсор для антенних систем та його метрологічний аналіз

2015;
: pp. 126-131
1
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
2
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
3
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Запропонована електронно-оптична схема, конструкція та алгоритм функціонування оптоелектронного сенсора абсолютних кутових положень з функціями виявлення та компенсації низки похибок, що виникають у механічних вузлах обертового механізму, за допомогою опрацювання інформації мікроконвертором у самому сенсорі. Виконано метрологічний аналіз сенсора й оцінку джерел похибок за результатами моделювання та експериментальних досліджень. Інтелектуальний сенсор орієнтований на використання у системах керування наведенням антенних комплексів космічного зв’язку. 

1. Фрайден Дж. Современные датчики: справочник / Дж. Фрайден. – М. : Техносфера, 2005. – 592 с.

2. Белянский П. В. Управление наземными антеннами и радителескопами [Текст] / П. В. Белянский, Б. Г. Сергеев – М.: Сов. радио, 1980. – 280 с.

3. Palamar M. Smart Station for Data Reception of the Earth Remote Sensing [Text] // Remote Sensing - Advanced Techniques and Platforms. – Rijeka. : InTechBook, 2012. – Ch.15. – P. 341–371.

4. Denić D. High-Resolution Pseudorandom Encoder with Parallel Code Reading / Denić D., I. Ranđelović, M. Rančić. // Electronics and Electrical Engineering. – 2004. – № 7(56). –
P. 14–18.

5. Pat. GB2430818, United Kingdom, IPC H03M1/30. Optical encoder indicating rotational and nonrotational movement / Cheah Chiang Sun, Yeoh Chin Heong, Tai Li Chong; applicant: Avago Technologies ECBU IP (Singapore) Pte. Ltd; appl. 29.09.2006; publ. 04.04.2007. – 26 p.

6. Absolute position code and position measuring device [Text]: WIPO pat. WO2010049222: IPC6 G01D5/249; G01D5/347 / Lingk Christoph; applicant Dr Johannes Heidenhain GmBH; Lingk
Christoph; appl. 23.09.2009; publ. 06.05.2010. – 42 p. 

7. Пат. 57750 Україна, МПК (2011.1) G01B11/26, G01D 5/00. Спосіб визначення зміщення осі кодового диска абсолютного оптоелектронного давача кута / Чайковський А. В., Паламар М. І.; заявник і патентовласник Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – u201010225; заявл. 19.08.2010; опубл. 10.03.11, Бюл. № 5.

8. Canny J. F. Finding Edges and Lines in Images / Canny J. F. – Cambridge : MIT, 1983. – 146 p.

9. Lei Y. Subpixel Edge Detection Based on Morphological Theory / Lei Y., Jiafa N. // World Congress on Engineering and Computer Science 2008 WCECS, Oct. 22-24 2008, 2008. – DOI:10.1.1.149.3399.

10. Чайковський А. В. Порівняльний аналіз ефективності методів локалізації перепадів інтенсивності в задачах вимірювання кута / А. В. Чайковський // Вісник Черкаського державного
технологічного університету. – 2013. – № 1. – С. 87–91.