Оцінювання стандартної непевності типу “В” на основі складових адитивної та мультиплікативної похибок

2015;
: pp. 36-42
1
Вінницький національний технічний університет

Запропоновано спосіб перерахунку адитивної та мультиплікативної складових похибок, аналітичні вирази яких отримуються розкладанням відповідного рівняння перетворення у ряд Тейлора, в стандартну непевність типу В. Цей спосіб апробовано під час оцінювання статичних характеристик засобу вимірювання кутової швидкості. Він дає змогу представляти характеристики точності засобів вимірювань відповідно до вимог міжнародних стандартів з оцінювання якості вимірювань. 

1. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю : [ навчальний посібник ] / Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко, Г. Б. Сердюк. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 219 с.

2. Метрологія та вимірювальна техніка : [підручник] / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, В. М. Ванько, Т. Г. Бойко; ред. проф. Є. С. Поліщука. – Львів: Бескит Біт, 2003. –
544 с.

3. Васілевський О. М. Дослідження статичних метрологічних характеристик засобу вимірювання кутової швидкості // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 6. – С. 26–30.

4. Васілевський О. М., Кулаков П. І. Елементи теорії підвищення точності вимірювання та cинхронізації кутових швидкостей роторів взаємозв’язаних електромоторів : [монографія]. – Вінниця: ВНТУ. – 2011. – 176 с.

5. Васілевський О. М. Методика перерахунку адитивної та мультиплікативної складових похибки засобу вимірювання в інструментальну складову непевності / О. М. Васілевський, В. Ю. Кучерук // VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси” (ІІРТК-2015). – Київ: НАУ. – 2015. – С. 68–69. 

6. Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement : JCGM 100:2008. – Sevres: JCGM, 2008. – 120 р.

7. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement: First edition. – ISO, Switzerland. – 1993. – 101 р.

8. Васілевський О. М. Алгоритм оцінювання невизначеності у вимірюваннях при виконанні метрологічних робіт // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – № 3 (7). – 2006. – С. 147–151.

9. Васілевський О. М, Кучерук В. Ю., Володарський Є. Т. Основи теорії невизначеності вимірювань : [підручник]. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 239 с.

10. Vasilevskyi O. M. Calibration method to assess the accuracy of measurement devices using the theory of uncertainty // International Journal of Metrology and Quality Engineering 5.04 (2014): 403.