Удосконалення структурних методів коригування адитивних похибок калібраторів напруги постійного струму

2016;
: pp. 22-28
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Вдосконалено метод коригування адитивних складових похибок на основі комутаційного інвертування в калібраторах напруги постійного струму з елементами аналогової пам’яті комутаційних двополярних сигналів. Спроектовано структурну схему і принципові схеми окремих вузлів калібратора напруги з автоматичним коригуванням адитивних похибок і проведено їх дослідження.

1. Mykyychuk М., Yatsuk Yu., Ivakhiv O., Matviiv R. Voltage and Resistance Calibrators for Verification of Industrial Instrument Applications // Proceedings of Metrology Commission of Katowicebranch of Polish Academy of Sciences. Series: Conferences No. 21. – XII Conference “Problems and Progress in Metrology’2016”. – Szczyrk, 05– 08 czerwca 2016 r. – P. 114–117.

2. Яцук В., Янович Р., Здеб В. Можливості оперативного калібрування промислових вимірювачів напруги // Вимі- рювальна техніка та метрологія. –- 2013. – № 74. – С. 121– 127.

3. Yatsuk V. О., Mykyjchuk M. M.. Remote Errors Correction of Multi-Channel Cyber-Physical Measuring Systems // Advances of Cyber-Physical Systems (“Досягнення у кіберфізичних системах”). – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – No. 1. – Р. 16–21.

4. Євтух П. С., Пелешок Т. М. Властивості алгоритму корекції систематичних похибок з використанням розрахункових поправок // Методи та прилади контролю якості. – 2006. – № 16. – С. 93–94.

5. Яцук Ю., Тимчук О. Коригування похибок діодних цифрових термометрів // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – № 72. – С. 50–54.

6. Бойко О., Столярчук П., Яцук В., Матвіїв В. Покращення метрологічних характеристик серійних переносних калібраторів опору, напруги, струму // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2000. – № 56. – С. 78–81.

7. Яцук Ю., Янович Р. Коригування адитивної складової похибки кодо-керованих калібраторів напруги // Тези допов. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. “Управління якістю в освіті та промисловості: дос- від, проблеми та перспективи”, 28–30 травня 2015. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 228–229.