Моделювання процесу автоматичного коригування похибок калібраторів напруги постійного струму

2016;
: с. 119 - 125
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано метод коригування адитивних похибок в калібраторах напруги постійного струму на основі методу комутаційного інвертування з додатковим джерелом зразкової напруги. Розроблено структурну схему калібратора напруги з автоматичним коригуванням адитивних похибок і досліджено її методом комп’ютерного моделювання.

  1. Яцук В., Янович Р., Здеб В. Можливості оперативного калібрування промислових вимірювачів напруги // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – № 74. – С. 121–127.
  2. V.О. Yatsuk, M.M. Mykyjchuk, Remote Errors Correction of Multi-Channel Cyber-Physical Measuring Systems. – “Advances of Cyber-Physical Systems” (“Досягнення у кібер-фізичних системах”), No. 1, Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – Р. 16–21.
  3. Mykola MYKYYCHUK, Yuriy YATSUK, Orest IVAKHIV, Roman MATVIIV. Voltage and Resistance Calibrators for Verification of Industrial Instrument Applications. – Proceedings of Metrology Commission of Katowice branch of Polish Academy of Sciences. Series: Conferences No. 21. – XII Conference “Problems and Progress in Metrology’2016”, Szczyrk, 05–08 czerwca 2016 r. – P. 114–117.
  4. Яцук Ю., Тимчук О. Коригування похибок діодних цифрових термометрів // Вимірювальна техніка та метрологія, № 72. – 2011. – С. 50–54.
  5. П. С. Євтух, Т. М. Пелешок Властивості алгоритму корекції систематичних похибок з використанням розрахункових поправок // Методи та прилади контролю якості. – 2006. – № 16. – С. 93–94.
  6. Бойко О., Столярчук П., Яцук В., Матвіїв В. Покращення метрологічних характеристик серійних переносних калібраторів опору, напруги, струму // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2000. – № 56. – С. 78–81.
  7. Яцук Ю., Янович Р. Коригування адитивної складової похибки кодо-керованих калібраторів напруги // Тези допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”, 28–30 травня 2015 – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, С. 228–229.