Томографічний метод вимірювання просторового розподілу температури за результатами вимірювань опору лінійних резистивних перетворювачів

2015;
: pp. 66-73
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано методики розрахунку тепловтрат будинку, виявлено їх особливості та недоліки. Розроблено методику проведення розрахунку теплових втрат поверхні огороджувальних конструкцій будинку за результатами тепловізійного дослідження залежно від опору теплопередачі та градієнта температури базової й дефектної ділянок.

1. CODEL. Акустична томографічна система вимірювання температурного поля в топках котлоагрегатів: Проспект фірми Combustion Development Ltd. Bakewell, Derbyshire, UK, 1994.

2. Doster M. und Hentshel G. Die akustische Gastemperaturmestechnik ein automatisches, beruhrungslosse Mesverfahren. VDI/VDEGesselschaft Mess-und Automatisierungstechnik, ”Temperature 92”. – Dusseldorf, 1992. – Р. 169–177.

3. Parker J., Renken W. Temperature Metrology for CD Control in DUV Lithography // Semiconductor International. Cahners Publishing, Netherlands. Sept. 1997. – Р. 111–116.

4. Милованов А. Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. – М.: Стройиздат,1998. – 304 с.

5. Дорожовець М. М. Томографічні вимірювання просторового розподілу фізичних величин на прикладах електричної та акустичної томографії: дисертація доктора технічних наук. – Львів, 2001. – С. 38–51.

6. Basarab-Horwath I., Dorozhovets M.M. Measurement of the Temperature Distribution in Fluids Using Ultrasonic Tomography. – New York, Institute of Electrical and Electronic Engineers. 1994 IEEE Ultrasonic Symposium Proceedings, Vol.3, Р. 1891–1894. 1994.

7. Енциклопедія термометрії / Луцик Я. Т., Буняк Л. К., Рудавський Ю. К., Стадник Б. І. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – 428 с. 

8. Дорожовець М. М., Петровська І. Р. Дослідження методичних похибок вимірювання в електричній томографії // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2007. – № 67. – С. 13–18.

9. Засоби та методи вимірювання неелектричних величин: підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, Б. І. Стадник, О. В. Івахів, Т. Г. Бойко, А. Ковальчик; за ред. Є. С. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 618 с.