Методи і засоби вимірювання розподілу температури

2017;
: pp. 34-41
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано методи вимірювання розподілу температури і можливості їх застосування у різних галузях. Наведено класифікацію методів і подано порівняльну характеристику переваг та недоліків. Зроблено висновок, що розвиток методів вимірювання температурного розподілу є актуальним завданням наукових досліджень, які дадуть змогу відкрити нові перспективи та розширити сфери застосування методів вимірювання розподілу температури.

1. Антоненко С. С., Колісніченко Е. В. Контроль та вимірювання параметрів рідин і газів : конспект лекцій. – Суми: СумДУ, 2009. – 199 с.

2. Дорожовець М. М., Бурдега М. Томографічний метод вимірювання просторового розподілу температури за результатами вимірювань опору лінійних резистивних перетворювачів // Вимірювальна техніка та метрологія – 2015. – № 76. – С. 66–73.

3. Акустические методы измерения температуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://life-prog.ru/view_msinv.php?id=232.

4. Ліхновський І. С. Ультразвуковий багатозонний вимірювач температури: дис. … канд. техн. наук – Львів, 1997.

5. Луцик Я., Буняк Л., Стадник Б. Застосування ультразвукових сенсорів. – Львів: СП «БаК», 1998. – 232 с.

6. Endress+Hauser – Многозонные датчики температуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ru.endress.com/ru/Tailor-madefield-instrumentation/Temperatu...

7. What’s fuelling demand for IR grid sensors? [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.electronics pecifier.com/sensors/what-s-fuelling-demand-for...

8. MLX90640 32x24 IR array – Short form Datasheet – Revision 3 – November 4, 2016

9. Дорожовець М. М. Томографічні вимірювання просторового розподілу фізичних величин на прикладах електричної та акустичної томографії: дис. … д-ра техн. наук. – Львів, 2001. – С. 38–51.

10. Дорожовець М. М., Петровська І. Р. Дослідження методичних похибок вимірювання в електричній томографії // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2007. – № 67. – С. 13–18.

11. Засоби та методи вимірювання неелектричних величин: підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, Б. І. Стадник, О. В. Івахів, Т. Г. Бойко, А. Ковальчик; за ред. Є. С. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 618 с.