Дослідження впливу методичної та інструментальної складових похибки на точність реконструкції температурного поля на поверхні стінки

2016;
: pp. 79-86
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено основні характеристики методичної та інструментальної складових похибки відтворення температурного поля на поверхні прямокутного об’єкта томографічним методом за результатами вимірювання опорів лінійних резистивних перетворювачів. Аналіз проведено для двох схем розміщення перетворювачів та різної їх кількості (k = 6; 8; 12) вздовж однієї координати. Також досліджено різні моделі розподілу температурного поля та порядки апроксимуючого двовимірного алгебраїчного багаточлена (p = 2; 3). Отримані результати показали, що методична похибка найбільше залежить від моделі апроксимації температурного поля і порядку алгебраїчного багаточлена, яким відтворюють поле. На похибку відтворення температури найнегативніше впливають адитивні випадкові впливи у результатах вимірювань, їх вплив підсилюється у 5–10 разів. Вплив інструментальної адитивної систематичної складової майже вдвічі менший від впливу випадкової і дуже мало залежить від кількості перетворювачів та порядку відтворювального багаточлена; мультиплікативні складові у результатах вимірювань приблизно вдвічі підсилюються алгоритмом відтворення. 

1. William Daily, Abelardo Ramizer, Andrew Binley and Douglas LaBrecque. Electrical resistance tomography – theory and practice // Near-Surface Geophysics. – 2005. – Р. 525–550.

2. Kimmo Karhunen, Aku Seppänen , Anssi Lehikoinen, Paulo J.M. Monteiro, Jari P. Kaipio. Electrical resistance tomography imaging of concrete // Cement and concrete research. – 2010. – Р. 137–145.

3. Манштейн Ю. А., Калугин И. А. Электротомография донных осадков: перспективный метод разведки место- рождений газогидратов // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2014. – № 2. – Т. 2. – C. 163–167.

4. Dorozhovets M., Kowalczyk A., Stadnuk B. Measurement of a temperature non-uniformity using resistance tomography method // 8th International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science. Tempmeko-2001. Abstracts. 19–21 June 2001, Germany. – Berlin. – P. 87.

5. Дорожовець М., Ковальчик А. Аналіз сумісного впливу методичної та інструментальної похибок томографії провідності // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2002. – № 59. – С. 115–117.

6. Дорожовець М. Оцінювання впливу інструментальних похибок на точність відтворення просторового розподілу провідності // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2002. – № 59. – С. 126–130.

7. Дорожовець М. М. Томографічні вимірювання просторового розподілу фізичних величин на прикладах електричної та акустичної томографії: дис.… д-ра техн. наук. – Львів, 2001. – С. 38–51.

8. Поліщук Є. С., Дорожовець М. М., Стадник Б. І., Івахів О. В., Бойко Т. Г., Ковальчик А. Засоби та методи вимірювання неелектричних величин: підручник / за ред. Є. С. Поліщука – Львів: Бескид-Біт, 2008. – 618 с.

9. Деннис Дж., Шнабель Р. Численные методы безусловной минимизации и решения нелинейных уравнений. – М.: Мир, 1988. – C. 340.