Вплив технічно-естетичних показників якості паковання на попит продукції

2016;
: pp. 143-147
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто вплив естетичних показників якості паковання на конкурентоспроможність товарів і їх просування на споживчому ринку, значення низки чинників у формуванні художньо-естетичної складової паковання, а також чинні нормативні документи, які регламентують стандарти на паковання. 

1. Тумашев А. Р., Котенкова С. Н., Тумашева М. В. Экономическая теория в двух частях. Часть I. Введение в экономическую науку. Микроэкономика: учеб. пособ. для студ. неэкон. спец. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 204 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://repository.kpfu.ru/?p_id=28504.

2. Хайн Т. Все об упаковке / Т. Хайн. – М.: Терра-Книжный клуб “Азбука”, 1997. – 288 с.

3. Бирюкова М. Е. Традиции и современность в дизайне упаковки. На примере винной упаковки: автореф. дис. … канд. искусствовед // Моск. гос. худ.-пром. ун-т им. Строганова. – М., 2004. – 20 с.

4. Ганоцька О. В. Новітні тренди сучасного дизайну упаковки / О. В. Ганоцька // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2013. – № 2. – С. 15–19. – Режим доступу: http://www.visnik. org/pdf/v2013-02-04-ganotska.pdf.

5. Креативные упаковки сока Наото Фукосава. – Режим доступу: http://vilingstore.net/Eda-i-napitki-c12/Kreativnye-upakovkisoka- Naoto-Fukasava-i72296.

6. Cookie Cup [Електронний ресурс] // Официальный сайт Lavazza. – Режим доступу: http://www1.lavazza.com/corporate/ en/avantgarde/ creativelab/prototypes/lab5.html.

7. Дизайнер упаковал чай в кубик Рубика. – Режим доступу: http://news. unipack.ru/25623/

8. Tea Calendar [Електронний ресурс] // Yanko Design. – Режим доступу: http:// www.yankodesign.com/2010/04/01/tea-calendar. http://www.1000ideas.ru/article/biznes/eda-i-napitki/ biznesideya- 3239-dizayn-kontsept-chaynyy-kalendar.

9. Soy mamelle [Електронний ресурс] // Офіційний сайт агентства KIAN. – Режим доступу: http://kian.ru/ projects/soy_ mamelle/. http://www.novate.ru/blogs/100111/16507/

10. ДСТУ 5010:2008. Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання.

11. ДСТУ 2887-94. Паковання та маркування. Терміни та визначення.

12 . ДСТУ 2089:92. Картонна та паперова тара. Терміни та визначення.

13. ДСТУ 2890:94. Тара і транспортування. Терміни та визначення.

14. ДСТУ 4260:2003. Тара і пакування спожиткові. Маркування. Загальні вимоги.