стандарти

QUALITY MONITORING DURING THE INSTALLATION OF LARGE TEMPERED GLASS STRUCTURES

The need to ensure the quality of installation of large-sized structures made of tempered glass following Euro- pean standards is emphasized, the relevance of which is emphasized with the acquisition of the status of a candidate for the EU by our country. This provides access to the construction industry to European manufacturers and exports the products of Ukrainian enterprises abroad. Unification of requirements for both fitting tools and quality control tools during the deployment and operation of large-sized tempered glass products has been ensured.

Вимоги до маркування як один з інструментів нетарифного регулювання імпорту українських продуктів харчування в Китайській народній республіці

Проаналізовано динаміку і структуру міжнародної торгівлі українськими продуктами харчування з Китаєм. Досліджено інструменти китайської нетарифної торгівельної політики щодо імпорту продуктів харчування і їхній вплив на торгівлю з Україною. Розглянуто китайські нормативні акти і стандарти, що встановлюють вимоги до продуктів харчування. Описано процес акредитації іноземних виробників у Китаї. Розглянуто сутність і функції маркування, дано його класифікацію за певними ознаками. Досліджено вимоги Китаю щодо маркування продуктів харчування.

Ціннісні орієнтири регіональних телевізійних новин

У статті вивчено наступний аспект: концепція створення  новин на регіональних телевізійних каналах складається з інформування про всі сфери життя, що органічно поєднані з регіональними, національними, універсальними цінностями У таких умовах зміст новин буде сприяти формуванню здорових моральних і психологічних якостей гуманістичного світогляду національної громадської гідності. 

Вплив технічно-естетичних показників якості паковання на попит продукції

Розглянуто вплив естетичних показників якості паковання на конкурентоспроможність товарів і їх просування на споживчому ринку, значення низки чинників у формуванні художньо-естетичної складової паковання, а також чинні нормативні документи, які регламентують стандарти на паковання.