Застосування елементів теорії кінцевих автоматів для досліджень динамічних властивостей обчислювальних компонентів вимірювальних систем

2016;
: pp. 121-126
1
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем»

Розглянуто динамічні властивості обчислювальних компонентів вимірювальних систем на базі теорії елементарних кінцевих автоматів. Показано, що динамічні властивості обчислювальних компонентів у представленні елементарного автомата Мілі виникають переважно внаслідок змін вхідних сигналів x (t). Для обчислювальних компонентів у представленні елементарного автомата Мура динамічні властивості залежать від метрологічного стану компонентів. Подано результати розрахунків динамічних характеристик обчислювальних компонентів, які використовують типові обчислювальні алгоритми.

1. Кричевець О. М. // Працi ІV Мiжнародної науково-технiчної конференцiї “Метрологiя – 2004”. – Харкiв, 2004.

2. Кричевець О. М. // Международная конференция “Метрология и измерительная техника”: cб. науч. Трудов. – Т. VІІ – Харьков, 2005.

3. Кричевець О. // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – № 68.

4. Кричевец А. М. // Матеріали міжнародної наукової конференції “Моделювання- 2010”: зб. наук. праць. – Т. 2. – К., 2010

5. Кричевець О. М. // Український метрологічний журнал. – 2014. – № 4.

6. Глушков В. М. Синтез цифровых автоматов. – М.: Физматгиз, 1962.

7. Кобринский Н. Е., Трахтенброт Б. А. Введение в теорию конечных автоматов. – М.: Физматгиз, 1962