Аналіз частотних характеристик коригування адитивних зміщень у калібраторах напруги постійного струму

2017;
: pp. 3-9
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Здійснено дослідження параметрів калібраторів напруги постійного струму з коригуванням адитивної складової похибки методом подвійної інверсії та усередненням вихідного сигналу активними фільтрами низької частоти. З урахуванням еквівалентної схеми операційних підсилювачів отримано аналітичні й графічні залежності перехідних процесів вихідної напруги активних фільтрів низької частоти за різних значеннь параметрів підсилювачів. Досліджено двокаскадний активний фільтр низьких частот за допомогою комп’ютерного моделювання та отримано залежності значень коефіцієнта послаблення змінної складової вихідної напруги активного фільтра низьких частот від частоти модуляції за різних значень опорів прохідних резисторів.

1. Mykyjchuk M., Yatsuk Yu., Ivakhiv O., Matviiv R. Voltage and Resistance Calibrators for Verification of Industrial Instrument Applications // Proceedings of Metrology Commission of Katowice branch of Polish Academy of Sciences. Series: Conferences No. 21. – XII Conference “Problems and Progress in Metrology’2016”, Szczyrk, 05–08 czerwca 2016 r. – P. 114–117.

2. Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.:Вища школа, 1983. – 455 с.

3. Yatsuk V. О., Mykyjchuk M.M. Remote Errors Correction of Multi-Channel Cyber-Physical Measuring Systems // Advances of Cyber-Physical Systems (Досягнення у кібер-фізичних системах). – Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – No. 1. – Р. 16–21.

4. Smart Sensor Systems / edited by G. Mejer // John Wiley & Sons, Ltd, 2008.

5. Fluke Multifunction Calibration Tools, Fluke Inc., 2015. – http://en-us.fluke.com/products/ multifunction-сalibrators/.

6. Data Acquisition Handbook, AReference for DAQ and Analog & Digital Signal Conditioning, 3-rd Ed. // Measurement Computing Corporation, 2012.

7. Bakker A., Thiele K., Huijsing J. H. A CMOS nested-chopper instrumentation amplifier with 100-nV offset // IEEE Journal of Solid-State Circuits, 35, 2000, pp. 1877–1883.

8. Матвіїв Р. Удосконалення структурних методів коригування адитивних похибок калібраторів напруги постійного струму // Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 77. – С. 22–28.

9. Яцук В. О., Матвіїв Р. О., Моделювання процесу автоматичного коригування похибок калібраторів напруги постійного струму // Вісник Нац. ун-ту “Львівської політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів, 2016. – № 857. – С. 119–125.

10. Методи підвищення точності вимірювань: підручник / В. О. Яцук, П. С. Малачівський // Львів: Бескид-біт, 2008. – 368 с.

11. Патент України 6362. Магазин опору – калібратор напруги / Є. І. Шморгун, Р. М. Огірко, Я. В. Пацарнюк // МПК: G01R 27/00, Опубліковано: 29.12.1994.

12. Das T. K., Chakrabarti S. Design of a Tunable Active Low Pass Filter by CMOS OTA and a Comparative Study with NMOS OTA with Different Current Mirror Loads // International Journal of Electronics and Electrical Engineering. – 2015. – Vol. 3. – No. 5. – pp. 377–384.

13. Fujihiko Matsumoto, Syuzo Nishioka, Takeshi Ohbuchi, Tatsuya Fujii, Design of a symmetry-type floating impedance scaling circuits for a fully differential filter // Analog Integrated Circuits and Signal Processing. – 2015. – Vol. 85, Issue 2. – pp. 253–261.

14. Chen W.-K. Passive and active filters // John Wiley, 1986. 

15. Villegas E. R., Casson A. J. and Corbishley P. A subhertz nanopower low-pass filter // IEEE Transactions on Circuits and Systems II. – 2011. – Vol. 58. – No. 6. – pp. 351–355.