МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА РІЗНИЦІ ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ ГЕЛІОСИСТЕМ

2018;
: pp. 54-64
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Україна

Зазначено, що для  істотного зростання ефективності перетворювачів сонячної енергії необхідно точно вимірювати  температуру  та  різницю  температур.  Вимоги  міжнародних  нормативних  документів  перевищують метрологічні параметри найкращих стандартизованих сенсорів температури. Зазначено, що в таких умовах для вирішення цієї  проблеми  підвищення  точності  необхідне  розроблення  термометрів  та  вимірювачів  різниці  температур  з коригуванням похибок за нескладною та практично придатною процедурою. Показано доцільність реалізації прецизійних термометрів  на  основі  платинових  термоперетворювачів  опору  та  багаторозрядних  спеціалізованих  інтегральних мікросхем. Розроблено  структуру  прецизійного  цифрового  термометра,  висвітлено  особливості  його  реалізації  залежно від  характеристики  сенсора  та  без  віднімання  початкового  значення  опору  в  аналоговій  формі.  На  підставі  аналізу похибок  цифрового  термометра  запропоновано  методику  його  налаштування  з  коригуванням  адитивної  та мультиплікативної складових похибки. 

Наголошено  на  складності  реалізації  точних  цифрових  вимірювачів  різниці  температур  через  необхідність забезпечення  інваріантності  до  впливів  чотиридротових  з’єднувальних  ліній  та  вимірювальних  струмів  за  істотного зменшення  їх  порога  чутливості.  Запропоновано  структуру  та методику  коригування  похибок  прецизійних  вимірювачів різниці  температур  із  різночасовим  перетворенням  сигналів  з  обох  сенсорів  та  визначенням  результату  вимірювання  в цифровій формі. Це уможливило уніфікацію схемотехнічних рішень під час побудови як прецизійних термометрів, так і точних і чутливих вимірювачів різниці температур.

[1] Placko D., Metrology in Industry. The Key for Quality. John Wiley & Sons Inc.  2013.  

[2]  Орнатский  П.  П.,  Теоретические  основы информационно-измерительной  техники.  2-е  изд.,  перераб.  и дополн. К.: Вища школа. 1983. (In Russian).

[3]  ISO 10012:2003 Measurement management  systems – Requirements  for  measurement  processes  and  measuring equipment.

[4] Data-Acquisition-Handbook. A Reference for DAQ and Analog & Digital  Signal  Conditioning.  3-rd  ed.  2012. Available: http://www.mccdaq.com/pdfs/anpdf/Data-Acquisition-Handbook.pdf.

[5] Yatsyshyn S., Stadnyk B., ed. Cyber-Physical Systems. Metrological  Issues.  International  Frequency  Sensor  Association Publishing, S. L. 2016.

[6]  Yatsuk  Yu.,  Mykyjchuk  M.,  Zdeb  V.,  Yanovych  R. “Metrological Array  of  Cyber-Physical  Systems.  Part  11. Remote Error Correction of Measuring Channel”, Sensors & Transducers, vol. 192, is. 9, рр. 22–29, 2015.

[7] Directive 2012/27/EU of  the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and  repealing Directives 2004/8/EC  and  2006/32/EC Text with  EEA  relevance  OJ  L  315, 14.11.2012,  p.  1–56:  available:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027...

[8]  Editor  responsible  Stefan  Scheuer,  EU  Energy Efficiency  Directive  (2012/27/EU)  Guidebook  for  Strong Implementation, Second edition with  revisions  in  the  introduction, checklist, chapters I.2–I.5, section II.1.2, chapter II.6 and Annex A. Available: http://eedguidebook.energycoalition.eu/images/PDF/EED.pdf 

[9]  19/06/2018  –  Energy  Efficiency  Directive  deal:  First stepping  stone  for  attractive  Energy  Union:  available: http://energycoalition.eu/eed-deal. 

[10]  Canevari  C.,  Article  8  of  the  Energy  Efficiency Directive on Energy Audits, Energy Workshop Energy Community Vienna,  23  November  2017,  28  p.  Available: www.cepi.eu/index.php?mact=Profile,cntnt01 

[11]  Energy  Perspectives  2018,  Long-term  macro  and market  outlook,  available:  https://www.equinor.com/content/ dam/statoil/documents/energy-perspectives/energy-perspectives-2018.pdf 

[12]  Sreekanth  K.  J.,  Energy  Policy:  Perspectives, Challenges  and Future Directions, Nova Science Publisher, Safat, Kuwait, 2018, June. 190 p.

[13] Worrell, E., Bernstein L., Roy  J., Price L., Harnisch J.,  Industrial  energy  efficiency  and  climate  change  mitigation, Energy  Efficiency  (2009)  2:109–123  DOI  10.1007/s12053-008-9032-8.

[14]  Cagno,  E.,  Trianni,  A.,  Spallina,  G.  et  al.  Energy Efficiency  (2017)  10:  855.  https://doi.org/10.1007/s12053-016-9488-x

[15]  Priority  directions  of  the  improvement  of  energy management  at  the  enterprise,  Galina  Dyakova  et  al  2017  IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 90 012218.

[16] Sudhakar1 T., Anjaneya Prasad B., Prahlada Rao K., Analysis of Process Parameters to Improve Power Plant Efficiency, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) e-ISSN: 2278-1684, p-ISSN: 2320-334X, vol. 14, is. 1 Ver. II (Jan. – Feb. 2017), PP 57-64.

[17]  До  2020  року  в  Україні  11 %  енергії вироблятиметься  з  відновлюваних  джерел [Електронний ресурс]. EcoTown. Режим доступу: URL: http://ecotown.com.ua/ news/Do-2020-roku-v-Ukrayini-11-enerhiyi-vyroblyaty-metsya-z-vidnovlyuvanykh-dzherel/. – 09.10.2014 р.

[18] П. Г. Столярчук, М. М. Микийчук, В. О. Яцук, М. С.  Міхалєва,  О.  І.  Шпак,  Т.  М.  Олеськів, «Розробка математичної моделі  ефективності  сонячних перетворювачів», Східно-Європейський  журнал  передових  технологій,  № 5/8(71), с. 30–36, 2014.

[19]  Про  затвердження  Правил  користування системами централізованого комунального  водопостачання  та водовідведення  в  населених  пунктах  України.  Наказ Міністерства  з  питань  житлово-комунального  господарства України  від  27.06.2008 №  190 (зі  змінами  та  доповненнями). [Електронний  ресурс].  Режим  доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08.

[20] Т. Олеськів, В. Яцук, «Метрологічне забезпечення вимірювачів  різниці  температур  на  основі  платинових термоперетворювачів  з  дводротовою  лінією  зв’язку», Вимірювальна техніка та метрологія , вип. 74, с. 25–28, 2013.

[21]  Kh.Vasylykha,  Yu.  Yatsuk,  V.  Zdeb,  V.  Yatsuk, Experimental  studies  of  temperature  channel  efficiency  for  solar energy  systems,  Eastern-European  Journal  of  Enterprise Technologies (ISSN 1729-3774), 3/8 (87), р. 10–16, 2017.

[22]  Х.  В.  Василиха,  Вдосконалення  нормативно-технічної  бази  випробувань  сонячних  перетворювачів: автореф.  дис...  канд.  техн.  наук  :  05.01.02,  Л.:  Нац.  унів. «Львівська політехніка»,  20 c. 2017.

[23]  В.  М.  Василюк, «Принципи  побудови високоточних температурних сенсорів на основі pn-переходу», Вимірювальна техніка та метрологія, № 53, с. 70–76, 1998. 

[24]  O.  Kanoun,  H.-R.  Tränkler  Kalibrationsfreie Temperaturmessung  durch  Parameterextraktion  aus  der  Strom-Spannungskennlinie von pn-Übergängen, Technisches Messen, vol. 68, № 9, p. 442–448, 2003.

[25]  Vivek  Shankar  Kannan,  Julie  Chen.  AN60590. PSoC®  3,  PSoC  4,  and  PSoC  5LP  –  Temperature Measurement with  a  Diode.  available:  https://www.cypress.com/ documentation/application-notes/an60590-psoc-3-psoc-4-and-psoc-5lp-temperature-measurement-diode.

[26] Yu. M.  Shwarts, V.  L.  Borblik,  N.  R. Kulich,  E.  F. Venger, V. N. Sokolov, «Shwarts Limiting  characteristics of diode temperature sensors», Sensors and actuators. – 86(2000). – 2000. – Р. 197-205.

[27]  AD7792/AD7793,  3-Channel,  Low  Noise,  Low Power, 16-/24-Bit ∑-Δ ADC with On-Chip In-Amp and Reference, Analog  device  [Text]:  available:  http://www.acdcshop.gr/ content/AD7793BRUZ.pdf 

[28]  Термостат  рідинний  ТСР-0105НО-100.  ТзОВ «Термомір». Настанова з експлуатації [Текст]. Режим доступу: http://thermomir.com.ua/images/files/nast/tsr-0105no-100.pdf.

[29] Омметр цифровий еталонний ОЦ – 0103. ТзОВ «Термомір». [Текст]. Режим доступу: https://thermomir.com/p16543680-ommetr-tsifrovij-etalonnij.html.

[30]  CY8CKIT-059  PSoC®  5LP  Prototyping  Kit  with Onboard Programmer and Debugger, Last Updated: Apr 02, 2018. Available:  http://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-059-....