ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ В РОЗПОРОШЕНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

2018;
: pp. 71-82
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

У  сучасній  вимірювальній  техніці  кіберфізичні  системи  як  розпорошені  інтелектуальні  системи  на основі мереж фізичних  та обчислювальних компонентів,  які  взаємодіють,  забезпечують нові функціональні можливості щодо  покращення  якості  процесів  вимірювань.  Для  забезпечення  ефективності  вимірювань  у  розпорошених інформаційно-вимірювальних  пристроях  запропоновано  використовувати  переносні  кодокеровані  міри-імітатори. Застосування  таких  переносних  кодокерованих  мір  дає  змогу  практично  впроваджувати  системи  керування вимірюваннями,  які  забезпечують придатність методів  вимірювання  та  вимірювального обладнання до  використання  за призначенням  та  заданий  рівень  ризиків  отримання  невірогідних  результатів  вимірювання.  Показано  також,  що оперативне  контролювання  параметрів  вимірювальних  каналів  дає  змогу  забезпечити  метрологічну  надійність розпорошених кіберфізичних систем, оскільки традиційні підходи в цьому випадку фактично не можна використовувати. Показано,  що  побудова  калібраторів  пасивних  величин  пов’язана  із  істотним  впливом  параметрів  комутаційних елементів.  Зазначено, що  використання  принципу  імітації  дає можливість  водночас  підвищити  дискретність,  точність  і надійність та розширити функціональні можливості багатозначних мір електричного опору та імпедансу. Запропоновано реалізовувати  чотиризатискачеві  міри  електричного  опору  в  низькоомному (сильнострумовому  та  низьковольтному) діапазоні  відтворення  з  корекцією  похибок  його  вимірювання  методом  зміни  напряму  струму.  В  середньоомному піддіапазоні  розглянуто  способи  побудови  чотирипровідних  імітаторів  опору  із  інваріантністю  до  впливу  адитивних зміщень  схеми  та  уніфікацією  із  калібраторами  напруги  постійного  струму.  У  високоомній  області  запропоновано трипровідні  кодокеровані  міри  провідності  із  використанням  високовольтного  подільника  напруги,  що  робить  їх придатними  для  мікроелектронного  виконання.  Запропоновано  та  проаналізовано  кодокеровані  міри  адмітансу  для оперативного контролювання вимірювачів імпедансу. Аналіз похибок показав, що метрологічні властивості мір-імітаторів імітансу  практично  визначатимуться  лише  параметрами  зразкових  мір  опору,  ємності  та  індуктивності.  Розроблені  та проаналізовані структури кодокерованих мір електричного опору та комплексної провідності можуть бути реалізовані в мікроелектронному виконанні в базисі програмованих систем на чипі. Наголошено на можливості практичної реалізації універсального переносного калібратора напруги,  електричного опору постійному  струму  та  імпедансу  з  автоматичною корекцією похибок.

[1]  D.  Placko.  Metrology  in  Industry.  The  Key  for Quality. John Wiley & Sons Inc., 2013.  

[2]  П.  Орнатский,  Теоретические  основы  информационно-измерительной техники, Киев, Украина: Вища школа. 1983. 

[3] ISO 10012:2003 Measurement management systems - Requirements  for  measurement  processes  and  measuring equipment.

[4]  Data-Acquisition-Handbook.  A  Reference  For  DAQ and  Analog  &  Digital  Signal  Conditioning,  2012  [Online]. Available:  http://www.mccdaq.com/pdfs/anpdf/Data-Acquisition-Handbook.pdf

[5]  Cyber-Physical  Systems. Metrological  Issues.  Ed.  S. Yatsyshyn, B. Stadnyk. IFSA Publ., 2016.

[6]  Yu.  Yatsuk,  M.  Mykyjchuk,  V.  Zdeb,  R.  Yanovych, “Metrological Array of Cyber-Physical Systems. Part 11. Remote Error Correction of Measuring Channel”, Sensors & Transducers, vol.  192, iss. 9, p. 22–29, 2015.

[7] A. Bakker, K. Thiele, J.H Huijsing. “A CMOS nested-chopper  instrumentation  amplifier  with  100  nV  offset”,  IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 35, p. 1877–1883, 2000.

[8]  В.  Яцук,  П.  Малачівський,  Методи  підвищення точності вимірювань, Львів, Україна: Бескид-Біт, 2008.

[9]  Р .  Огірко, “Бездемонтажний  контроль  метрологічних  характеристик  промислових  засобів  вимірювання”, Вимірювальна техніка та метрологія, вип. 60, с. 73–86, 2002.   

[10]  R.  Yanovych,  Yu.  Yatsuk,  V.  Zdeb,  V.  Yatsuk, “Possibilities  of  Precision  Ohmmeter  Calibration  in  the Exploitation  Condition”,  in  Proc.  of  the 7th Intern.  Conf.  on Intelligent Data Acquisition and Advanced Comp. Systems, Berlin, Germany, vol. 1, p. 86–89. 2013.

[11]  С.  Поліщук,  М.  Дорожовець,  В.  Яцук  та  ін. Метрологія та  вимірювальна техніка, Львів, Україна: Вид-во Львівської політехніки, 2012. 

[12]  Linear  Circuit  Design  Handbook,  Analog  Devices Inc., Engineering News, 2011.   

[13]  James H.  Bentley,  Karen M. Hess,  A  Programmed Review  for  Electrical  Engineering,  Springer  Science &  Business Media, 2012. 

[14]  9820  Programmable  Low  Ohm  Resistance,  Time Electronics  Calibration,  Test  &  Measurement.  [Online]. Available:  http://www.hispacontrol.com/recursos/pdf/time_ 9819_9820.pdf

[15] В. Яцук, “Принципи побудови  кодокерованих мір опору”, Вимірювальна техніка та метрологія,  вип. 55,  с. 35–43, 1999.

[16] M. Mykyjchuk, O. Ivakhiv, V. Yatsuk, “Measurement. Resistance Calibrators for Verification of Instruments Destined for Industrial  Applications”. Measurement.  Automation. Monitoring, vol. 1, no. 08, p. 90–394, 2015.

[17] В. Яцук. Розвиток теорії та методів підвищення якості  засобів  вимірювальної  техніки  з  використанням кодокерованих  мір,  автореф.  дис.  д-ра  техн.  наук,  Львів, Україна: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2004.

[18]  CY8CKIT-059  PSoC®  5LP  Prototyping  Kit  with Onboard  Programmer  and  Debugger,  Apr.  02,  2018.  [Online]. Available:  http://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy8ckit-059-....

[19]  AD8551/AD8552/AD8554,  Zero-Drift,  Single-Supply,  Rail-to-Rail,  Input/Output  Operational  Amplifiers,  Data Sheets,  2015,  Analog  Devices,  Inc.  [Online].  Available: http://www.analog.com 

[20]  В.  Яцук,  Р.  Матвіїв,  Ю.  Яцук, “Переносні імітатори  опору  з  чотирипровідним  підключенням”,  у Мат. 25-ї  Міжнар.  конф.  з  автоматичного  управління “Автоматика–2018”, 18–19  вересня 2018р., Львів,  Україна:  вид-во Львівської політехніки, 2018, с. 115–116.

[21]  B.  Schweber,  How  to  Select  the  Right  Galvanic Isolation  Technology  for  IoT  Sensors, Contributed By Digi-Key's North  American  Editors,  Jul.  12,  2017.  [Online].  Available: https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2017/dec/how-select-galvani...

[22] М. Микийчук,  Я.  Пацарнюк,  В.  Яцук,  Імітатор великих  значень  опорів.  Пат.  України  94250597,  МКИ G01R27/00.   Опубл. 28.12.94, Бюл. № 7–, 1994.

[23] V. Yatsuk, T. Bubela, Ye. Pokhodylo, Yu. Yatsuk, R. Kochan,  “Improvement  of data  acquisition  system  of  objects physic-chemical  properties”,  in  Proc. 9th  IEEE  Intern.  Conf.  on Intel.  Data  Acq.  and  Adv.  Comp.  Systems:  Technology  and Applications. Bucharest, Romania, 2017, p. 41–46.

[24]  T. Bubela,  V. Yatsuk,  Y. Pokhodylo, M. Mykyychuk, V.  Dmytriv,  “Admittance  Research  and  Simulation  of Nonelectrical Nature Object Properties, in Proc. 14th Int. Conf. on Adv.  Trends  in  Radioelectronics,  Telecom.  and  Comp.  Eng., TCSET-2018, 2018, p. 238–242.

[25]  В.О.  Яцук,  Р.О.  Матвіїв,  Ю.В.  Яцук, “Аналіз метрологічних  властивостей  переносних  калібраторів  з коригуванням похибок”, Метрологія та прилади, вип. 4 (72), с. 33–40, 2018.

[26]  R.  Palmer.  DC  Parameters:  Input  Offset  Voltage, Application  Report  SLOA059  –  March  2001.  Texas  Instr.  Inc. [Online]. Available: http://www.ti.com/lit/an/sloa059/sloa059.pdf