ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ

2019;
: pp. 64-72
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Для  забезпечення  придатності  методів  вимірювання  та  вимірювального  обладнання  кіберфізичних систем  на  основі мереж фізичних  та  обчислювальних  компонентів,  які  взаємодіють,  упроваджують  системи  керування вимірюваннями.  Реалізувати  методи  оперативного  контролювання  параметрів  вимірювальних  каналів  розпорошених кіберфізичних систем на основі традиційних підходів практично неможливо через необхідність демонтажу та повторного монтажу їх вимірювальних компонентів. Окрім того, не перевіряються метрологічно з’єднувальні лінії між сенсорами та вимірювальними  каналами  та  між  вимірювальними  пристроями  різної  ієрархії.  Реалізація  ж  методу  оперативного контролювання на основі переносних кодокерованих мір пов’язана із необхідністю автоматичного коригування похибок для  кожного  зі  значень  встановлюваних  кодів  та  суттєвим  впливом  параметрів  комутаційних  елементів;  це  можливо тільки за умови наявності прецизійної елементної бази для відтворення величини, однорідної з вимірюваною. 

Запропоновано реалізовувати оперативне контролювання вимірювальних каналів кіберфізичних систем на основі тестових методів,  що  дає  можливість  відстежувати  зміни  вимірюваної  величини.  Для  швидкодії  доцільно  застосовувати  просторове розділення  вимірювальних  каналів  із  коригуванням  похибок.  Запропоновано  три-входову  структуру  вимірювального  каналу напруги постійного  струму  та подано  її функцію перетворення. Показано, що у  випадку незначних  змін вимірюваної величини результат вимірювання можна отримати за час одного циклу перетворення. Під час істотних змін вимірюваної величини за умови необхідності регулювання  параметрів  технологічного  процесу  в  реальному масштабі часу можна  визначати швидкість  її  зміни протягом трьох послідовних циклів перетворення та вибирати будь-яке із отриманих значень. 

Здійснений  аналіз  похибок  показав, що  метрологічні  властивості  вимірювальних  каналів  кіберфізичних  систем визначаються лише параметрами однозначних зразкових мір електричних величин. Наголошено на можливості реалізації віддаленого  калібрування  у  реальному  масштабі  часу  каналів  вимірювання  напруги  постійного  струму  за  умови,  що однозначна міра напруги є знімною та переносною і можна виконати корекцію її додаткових похибок.

[1]  Precision  A/D  Converters  <  20  MSPS.  2006-, Analog  Device,  Inc.,  2019  [Online].  Available: https://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/standard... Accessed on: May 28, 2019.

[2] AD4110-1. Universal  Input Analog Front End with 24-Bit ADC  for  Industrial  Process  Control  Systems. Analog Devices,  Inc.  2019.  [Online].  Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD41... Accessed  on:  May 28, 2019.

[3] Dan O’Donnell  and Brendan Somers. Overvoltage Robustness  Testing  in  the  AD4110-1.  Analog  Devices,  Inc. 2019,  [Online].  Available:  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-note... Accessed on: May 28, 2019.

[4]  Proceedings,  2018  Workshop  on  Metrology  for Industry 4.0 and  IoT.  (MetroInd4.0&IoT).  [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8412769 Accessed on: May 28, 2019.

[5]  2019  IEEE  International Workshop  on Metrology for  Industry  4.0  and  IoT.  Naples,  Italy,  June  4–6,  2019. [Online].  Available:  http://www.metroind40iot.org/files/MetroInd2019_CfP_v4.pdf Accessed on: May 28, 2019.

[6] D. Placko, Ed. Metrology  in  Industry: The Key  for Quality,  French  College  of  Metrology,  January  2010,  Paris, French  DOI: 10.1002/9780470612125  [Online].  Available: https://www.researchgate.net/publication/297502985_Metrology_in_Industry... Accessed  on:  May  28, 2019.

[7]  П.  П.  Орнатский,  Теоретические  основы информационно-измерительной  техники.  Київ,  Україна: Вища школа, 1983. 

[8] В. О. Яцук, Т. З. Бубела, М. М. Микийчук, Є. В. Походило, “Забезпечення  метрологічної  надійності  в розпорошених  вимірювальних  системах”,  Вимірювальна техніка та метрологія, т. 79, № 3, с. 71–82, 2018.

[9] Data-Acquisition-Handbook, A Reference For DAQ and Analog & Digital Signal Conditioning, 2012, MA, USA: Measurement  Computing  Corporation,  [Online].  Available: http://www.mccdaq.com/pdfs/anpdf/Data-Acquisition-Handbook.pdf

[10]  S.  Yatsyshyn,  B.  Stadnyk,  Eds,  Cyber-Physical Systems:  Metrological  Issues,  Internat.  Barcelona,  Spain: Frequency sensor association publishing, 2016.

[11]  В.  О.  Яцук,  М.  М.  Микийчук,  Ю.  В.  Яцук, “Методи  та  засоби  дистанційного  калібрування вимірювальних  каналів  кіберфізичних  систем”,  у Кіберфізичні  системи: технології  збору  даних,  Ред. А. О. Мельник, Львів, Україна, Магнолія-2006, с. 77–176, 2019. 

[12]  ISO  10012:2003   Measurement  management systems  –  Requirements  for  measurement  processes  and measuring  equipment.  [Online].  Available: https://www.iso.org/standard/26033.html Accessed on: May 28, 2019.

[13] R. Matviiv, Yu. Yatsuk, V. Yatsuk,  “Development of  Portable  DC  Voltage  Calibrators  with  Additive  Offsets Adjusting”,  Eastern-European  Journal  of  Enterprise Technologies, no. 5/9 (95), c. 35–42, 2018.

[14]  В.  О.  Яцук,  П.  С.  Малачівський,  Методи підвищення точності вимірювань, Львів, Україна: Бескид-біт, 2008. 

[15] Э. М.  Бромберг , К. Л. Куликовский,  Тестовые методы повышения точности измерений, Москва, Россия: Энергия, 1978. 

[16] Ю.  Яцук, “Тестові  методи  для  оперативного контролювання  характеристик  засобів  електричних вимірювань”,  8-ма  наук.-техн.  конф.  Сучасні  прилади, матеріали  і  технології  для  неруйнівного  контролю  і технічної  діагностики  машинобудівного  і нафтогазопромислового  обладнання,  Івано-Франківськ, Україна,  с. 99–100, 2017.

[17] B. Schweber,  “How  to Select  the Right Galvanic Isolation  Technology  for  IoT  Sensors”,  Digi-Key's  North American  Editors.  [Online].  Available: https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2017/dec/how-select-galvani... Accessed on: May 28, 2019.

[18]  Low  Emission  500  mW  Isolated  DC-to-DC Converter. ADuM5020/ADuM5028. Data Sheet. 2018 Analog Devices,  Inc.  [Online].  Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM... Accessed on: May 28, 2019.

[19] ADG1636, 1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V,  +5  V,  and  +3.3  V  Dual  SPDT  Switches.  [Online]. Available:  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG1... Accessed  on:  May 28, 2019.

[20]  Brendan  Whelan.  “How  to  Choose  a  Voltage Reference”,  Linear  Technology  Magazine,  March  2009. [Online].  Available: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/tech-articles/lt... Accessed  on:  May  28, 2019.

[21]  LT5400  Quad  Matched  Resistor  Network. [Online].  Available: https://eu.mouser.com/datasheet/2/609/5400fc-1270745.pdf Accessed on: May 28, 2019.