РОЗВИТОК ЗАСОБІВ ЕТАЛОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОБЛАСТІ ДОЗИМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

2019;
: pp. 46-50
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано  питання  розвитку  засобів  еталонного  забезпечення,  необхідних  для  метрологічної перевірки  та  калібрування  дозиметрів  бета-  та  гамма-випромінювання.  Останні  вкрай  необхідні  для  дозиметричних вимірювань  характеристик  випромінювання  в  області  радіаційної  безпеки,  променевої  діагностики  та  терапії.  Окрім традиційних  вимог  та  питань,  пов’язаних  із  проектуванням,  створенням  та  використанням  зазначених  еталонів,  постає низка проблем, зумовлених радіаційною безпекою, як під час метрологічної перевірки та калібрування дозиметрів, так і під час створення та експлуатації самих еталонів. Розглянуто також питання передавання розміру одиниці вимірювання за допомогою еталонних іонізаційних камер процесі під час метрологічної перевірки/калібрування дозиметрів на установках типу  УПД-Інтер.  Показано,  що  проведення  метрологічної  перевірки/калібрування  допускається  для  приладів, скомпенсованих енергетично.

[1]  A.  Abudra’A,  Development  of  new  dosimetric standards  for  low  energy X-rays (≤  50  keV)  used  in  contact radiotherapy,  2017,  [On-line].  Available:  https://www. researchgate.net/publication/324217513_Development_ of_new_dosimetric_standards_for_low_energy_X-rays_50_keV_used_in_contact_radiotherapy

[2] ДСТУ ISO 4037-1:2006. Рентгенівське та гамма-випромінення:  стандартні  для  калібрування  дозиметрів  і вимірювачів  потужності  дози  та  визначення  їх  чутливості як  функції  фотонів.  Частина  1.  Характеристики  випромінення та методи їх створювання (ІSO 4037-1:1996, ІDT). [On-line]. Available: http://online.budstandart. com/ua/catalog/ doc-page?id_doc=50579

[3]  ISO  1677:1977.  Sealed  radioactive  sources  – General.  [On-line].  Available:  https://www.iso.org/ standard/6291.html