Опрацювання результатів вимірювань довжини для звірень або калібрувань віддалемірів і тахеометрів на польовому компараторіі

https://doi.org/10.23939/istcgcap2019.90.015
Надіслано: Січень 20, 2019
1
Укрметртестстандарт
2
науково-виробничий інститут ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

Розроблена методика зрівнювання результатів вимірювань довжини під час калібрування польового компаратора для повірки (калібрування) віддалемірів та віддалемірної частини тахеометрів. На її базі також розроблена методика оброблення результатів звірень еталонних віддалемірів на польовому компараторі за методом найменших квадратів (МНК). За МНК оцінюються адитивні систематичні зміщення вимірювань довжини кожним віддалеміром, а також систематичні зміщення, які вносить в результати вимірювань довжини кожний відбивач. Мультиплікативні ступені еквівалентності віддалемірів оцінюються також. Під час калібрувань польових компараторів систематичні зміщення та ступені еквівалентності, одержані під час звірень віддалемірів, повинні використовуватися як поправки. За МНК оцінюється невизначеність за типом А значень довжини ліній польового компаратора, а також систематичних зміщень вимірювань віддалемірами.

 1. Костецкая Я. М. Свето- и радиодальномеры. Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1986, 264 с.
 2. Кравченко Н. И., Неежмаков П. И. Методы и средства метрологического обеспечения линейных измерений на геодинамических полигонах Украины. Український метрологічний журнал. 2004, Вип. 2, С. 23–28.
 3. Кузьменко Ю., Самойленко О. Опрацювання за методом найменших квадратів результатів вимірювань за ключових, регіональних та додаткових звірень еталонів. Метрологія та прилади. Харків: ВКФ «Фавор», 2018, №2
 4. Купко В., Прокопов О., Лукін І., Соболь В., Косенко  О.,  Кофман  О. Національний    еталонний лінійно-геодезичний полігон. Сучасні  досягнення геодезичної   науки   та   виробництва: зб. наук. праць. Львів, 2004, С. 98–104.
 5. Райшманн С. Аккредитация вызывает доверие. 2010. Режим доступу: https://w3.leica-geosystems.com/media/new/product_solution/Reporter63_MA...
 6. Самойленко О. М., Адаменко О. В., Болотіна О. В., Заєць В. В., Хода О. О. Результати третьої геодезичної кампанії на локальному геодинамічному полігоні ГАО НАН України. Кинематика и физика небесных тел. Київ: 2008, 24, № 6, С. 452–462.
 7. Самойленко О. М., Березань І. О. Редукування виміряних довжин та зенітних відстаней до усереднених значень метеорологічних параметрів атмосфери та до реперних точок пунктів локальної геодезичної мережі. Інженерна геодезія. Київ: “Будівельник”, 2008. Вип. 54б C. 190-200.
 8. Тревого И., Савчук С., Денисов А., Волчко П. Новый образцовый геодезический базис. Вісник геодезії і картографії. 2004, № 1, С. 12-16.
 9. Тревого І. С., Денисов О., Цюпак І., Гегер В., Тимчук В. Еталонний  геодезичний  базис  оригінальної  конструкції.  Сучасні  досягнення  геодезичної  науки  і  виробництва. Львів: Ліга-Прес, 2010, Вип. 1(19), С. 43–49.
 10. Тревого І. С., Цюпак І. М. Особливості метрологічної атестації еталонних геодезичних базисів. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць. Львів, 2014, Вип. І (27), С. 29–33.
 11. Braun, J., Dvořáček, F., Štroner, M. Absolute Baseline for Testing of Electronic Distance Meters. Geoinformatics FCE CTU, 2014, 12, 28-33
 12. Cox, M. G. The evaluation of key comparison data: An introduction. Metrologia, 2002, 39(6), 587.
 13. ISO 17123-4:2012 Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments. Part 4: Electro-optical distance meter (EDM measurements to reflectors)
 14. JCGM 100:2008 Evaluation of Measurement Data—Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Joint Committee for Guides in Metrology. Режим доступу:  https://www.bipm.org/utils/common/documents/-jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf
 15. JCGM 200:2012. International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM). Joint Committee for Guides in Metrology. Режим доступу:  https://www.bipm.org/utils/common/documents/-jcgm/JCGM_200_2012_E.pdf
 16. JCGM 102:2011 Evaluation of measurement data – Supplement 2 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” Extension to any number of output quantities. Joint Committee for Guides in Metrology. Режим доступу:       https://www.bipm.org/utils/common/documents/-jcgm/JCGM_102_2011_E.pdf
 17. Jokela, J., Häkli, P., Ahola, J., Buga, A., & Putrimas, R. (2009, September). On traceability of long distances. In Proceedings of XIX IMEKO World Congress, Fundamental and Applied Metrology (pp. 6-11).
 18. Jokela, J., Häkli, P., Kugler, R., Skorpil, H., Matus, M., & Poutanen, M. (2010, April). Calibration of the BEV geodetic baseline. In FIG Congress 2010 (pp. 2873-87).
 19. JRP SIB 60 Metrology for long distance surveying. Режим доступу: http://www. ptb. de/emrp/sib60-home. html.
 20. Lawson, R. Henson Solving Least Squares Problems/Trans. from English. Moscow: Science. Head Editor phys.-mat. lit., 1986. 232 p.
 21. Nielsen, L. Identification and handling of discrepant measurements in key comparisons. Measurement Techniques, 2003, 46(5), 513–522. Режим доступуhttps://doi.org/10.1023/A:1025373701977
 22. Nielsen, L. Evaluation of measurement intercomparisons by the method of least squares. Danish Institute of Fundamental Metrology, 2000, Technical Report DFM-99-R39.
 23. Pollinger, F., Meyer, T., Beyer, J., Doloca, N. R., Schellin, W., Niemeier, W., ... & Meiners-Hagen, K. (2012). The upgraded PTB 600 m baseline: a high-accuracy reference for the calibration and the development of long-distance measurement devices. Measurement Science and Technology23(9), 094018