МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ГАММА – ВИПРОМІНЕННЯ В УКРАЇНІ

2020;
: pp.25-29
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Для реалізації Програми інтеграції України в Європейський Союз необхідна гармонізація українських і міжнародних стандартів, в тому числі і в області метрологічного забезпечення засобів вимірювання характеристик іонізуючого випромінення. За останні роки в світі з’явилося чимало нормативних, методичних документів та матеріалів, які відносяться до сфери дозиметричних вимірювань характеристик гамма-випромінення в області радіаційної безпеки, променевої діагностики та терапії. Розвиваються діагностичні устави для контролю контейнерів на пошті та в аеропортах. Останні будуються на використанні кобальтових та цезієвих джерел випромінення, які, у свою чергу, вимагають розвитку належного метрологічного забезпечення. Усе викладене поєднується з відомим негативним чинником, що стримує розвиток і полягає у негативних факторах дії зазначених випромінювань на організм людини.

У статті обговорено особливості конструювання та використання устав метрологічного забезпечення, необхідних для калібрування дозиметрів гамма-випромінення.  Для цього досліджуються параметри як самих дозиметрів, так і джерел випромінення. Виходячи зі спектрального складу випромінювання, вивчаються види джерел випромінення, параметрів дозиметрів та вимоги до устав їх метрологічного забезпечення. У зв’язку з наявними фізичними та іншими обмеженнями та на основі чинного метрологічного досвіду, для розширення можливостей метрологічної підтримки пропонується залучити рентгенівські устави для калібрування дозиметрів гамма-випромінення.

[1]. Security Initiative. [Online]. Available: https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/csi/csi-brief

[2]. 4037-1:1996, IDT. Radiological protection -- X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and dose-rate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 1: Radiation characteristics and production methods. [Online]. Available: https://standartgost.ru/g/ISO_4037-1:2019

[3]. ISO 4037-2:2019, IDT. Radiological protection – X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and dose-rate meters and for determining their response as a function of photon energy – Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/66873.html

[4]. ISO 4037-3:1999, IDT. BS ISO 4037-3:2019. Radiological protection. X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and dose-rate meters and for determining their response as a function of photon energy Calibration of the area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence. [Online]. Available: https://www.en-standard.eu/bs-iso-4037-3-2019-radiological-protection-x-and-gamma-reference-radiation-for-calibrating-dosemeters-and-doserate-meters-and-for-determining-their-response-as-a-function-of-photon-energy-calibration-of-area-and-personal-dosemeters-and-the-measurement-of-

[5]. L.Sinnikov, E.Andrievski, Investigation of the Possibility of calibrating the Photon Radiation Detection Units Using X-ray Installation LL Sinnikov, EFAndrievsky. ASRI, no.1, vol.80, 2015, pp.48-51.

[6]. Safety reports Series №16. Calibration of radiation protection monitoring instruments, 2000. [Online]. Available: https://www.iaea.org/publications/5149/calibration-of-radiation-protection-monitoring-instruments