ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ШТУЧНОЇ НЕЙРОПОДІБНОЇ МЕРЕЖІ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТУВАННЯ ГІДРОАГРЕГАТІВ

2019;
: pp. 5-10
1
Вінницький національний технічний університет, Україна
2
Вінницький національний технічний університет, Україна
3
Вінницький національний технічний університет, Україна

Запропоновано  новий  теоретико-експериментальний  метод  визначення  вагових  коефіцієнтів штучної нейронної мережі,  якими  слугують  коефіцієнти  взаємокореляції між  просторово  розподіленими  вузлами  гідроагрегату. Показано характер залежності коефіцієнтів кореляції від навантаження гідроагрегату і тиск води в резервуарі. Показано, що  в  смугах  частот,  в  яких  зосереджені  електродинамічні  та  гідродинамічні  складові  вібрації,  суттєво  змінюються коефіцієнти  взаємокореляції  вібросигналів  у  просторово  рознесених  квазісиметричних  точках  гідроагрегату.  Це  дає можливість розглядати коефіцієнти взаємокореляції як додаткову ознаку наявності електродинамічної та гідродинамічної складових вібрації в певній смузі частот.

[1] А. Ширман, А. Соловьев. Практическая вибродиагностика  и  мониторинг  состояния  механического оборудования. Москва, РФ: Машиностроение, 1996.

[2] О. Колесницький, Є.  Гордишевська, С. Лукаш, “Комп’ютерне  моделювання  методу  розпізнавання  сигналів  мультисенсорів  газів  на  основі  імпульсної  нейронної мережі”, Вимірювальна та  обчислювальна техніка  в технологічних процесах,  Київ, Україна: № 1, с. 121–126, 2013.

[3] P. Broersen. Automatic autocorrelation and spectral  analysis.  London,  GB:  Springer-Verlag  London  Limited, 2006.

[4] S. Rao. Vibration of continuous systems. New York, USA: Jon Wiley & Sons, 2007.

[5]  V.  Hraniak,  V.  Kukharchuk,  V.  Kucheruk,  A. Khassenov, “Using instantaneous cross-correlation coefficients of  vibration  signals  for  technical  condition  monitoring  in rotating  electric  power  machines”.  Bull.  Karaganda  Un., Kazakhstan: PHYSICS Series., no.1(89), pp. 72–80. 2015.

[6]  А.  Кобзарь.  Прикладная  математическая статистика. Москва, РФ: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 

[7]  В.  Владиславлев.  Вибрация  гидроагрегатов электрических станций. Москва, СССР: Энергия, 1972.

[8] В.  Граняк, С. Кацив, В. Кухарчук, “Результати аналізу  залежності  коефіцієнтів  взаємокореляції  вібраційних процесів гідроагрегату від його навантаження”. Вісник Він. політехн. ін-ту, Вінниця, Україна: № 4, с. 7–14, 2018.