ІДЕНТИФІКАЦІЯ СВІЖОГО ТА РОЗМОРОЖЕНОГО М’ЯСА МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

2019;
: pp. 15-20
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

У  роботі  запропоновано  спосіб  ідентифікації  свіжого  та  розмороженого  м’яса  методом  імпедансної спектроскопії. Для цього вимірюють реактивні складові імпедансу або адмітансу на двох фіксованих частотах вибраного частотного  діапазону  для  певного  виду  м’яса  та  аналізують  отримані  значення.  Якщо  значення  реактивної  складової імпедансу  зростає,  а  значення  реактивної  складової  адмітансу  знижується  із  збільшенням  частоти,  то  м’ясо ідентифікується як таке, що хоча б раз заморожувалося. Якщо ж навпаки, то м’ясо ідентифікують як свіже.

[1]  М.  Янчева,  Л.  Пешук,  О.  Дроменко,  Фізико-хімічні  та  біохімічні  основи  технології  м’яса  та   м’ясо-продуктів. Київ, Україна: ЦУЛ, 2009. 

[2] А. Алейников, И. Пальчикова, Ю. Чугуй, “Классификация методов  оценки  свежести  мясного  сырья”,  на междунар.  научн.-практ.  конф. “Информационные  технологии,  системы  и  приборы  в  АПК”,   Новосибирск, Россия,  с. 63–68, 2012.

[3] О. Любчик, М. Микийчук, О.  Гонсьор, “Аналіз шляхів  удосконалення методів  ідентифікації  видів м’яса”, Вимірювальна техніка і метрологія, вип. 75, с. 63–68, 2014.

[4] А. Алейников, В. Гляненко, И. Пальчикова, Ю. Чугуй, “Применение метода  импедансной  спектрометрии при оценке качества мясного сырья”, на междунар. научн.-практ.  конф. “Информационные  технологии,  системы  и приборы в АПК”,  Новосибирск, с. 167–174, 2012,

[5] Німецькі  вчені навчилися  виявляти лежале м’ясо. Ветеринарна медицина України. [Електронний ресурс]. Режим  доступу:  http://vet.in.ua/menu/news.php?id_article=419

 [6] О. Щебетовська, “Визначення свіжості курячого м’яса  методом  імпедансної  спектроскопії”,  Науковий  вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького, том 13, вип. 4(4), с. 352–358, 2011.

[7] Н. Мартинович, “Метод  вимірювання  твердості води  за параметрами  імітансу  та його метрологічне  забезпечення”, автореф. дис. канд. техн. наук,  Нац. університет “Львівська політехніка”, Львів, 2012.

[8]  Н.  Плахтій,   Ідентифікація  автомобільних  бензинів  за  параметрами  імітансу ,  автореф.  дис.  канд.  техн. наук,  НУ “Львівська політехніка”, Львів, 2012.

[9] Т. Бубела, П. Малачівський, Є. Походило, М. Микийчук, О. Воробець, “Математичне моделювання кислотності  ґрунту  за  параметрами  провідності”,  Східно-Європейський журнал підприємницьких технологій, вип. № 6/10 (84), с. 4–9, 2016.

[10]  Є.  Походило,  О.  Вікович, “Контроль  свіжості м’яса  за  параметрами  імітансу”,  Стандартизація,  сертифікація, якість, вип. 1 (86), с. 45–48, 2014.