адмітанс

ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ГОРІЛКИ МЕТОДОМ АДМІТАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

В роботі проаналізовано способу контролю якості горілки за електричними параметрами, зокрема діелектричною проникністю, питомою провідністю та компонентами імітансу. Також проаналізовано результати експериментальних досліджень окремих зразків спиртових розчинів та горілок різних марок імітансним методом (імпеданс на та адмітансна спектроскопія). На основі цього запропоновано способи виявлення фальсифікації горілчаних виробів методом адмітансної спектроскопії. Інформативним параметром вибрано реактивну компоненту адмітансу об’єкта контролю. Проаналізовано два види фальсифікації.

ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД МЕТОДОМ АДМІТАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

У роботі пропонується метод ідентифікації мінеральних вод за компонентами їхніх імітансів. Такими компонентами вибрано активні та реактивні компоненти адмітансів. Отримано результати експериментальних досліджень компонентів адмітансу мінеральних вод різних видів у частотному діапазоні тестового сигналу.   Експериментальні дослідження проводилися на реальних зразках мінеральних вод. Аналіз результатів показав наступне. Серед усіх видів дослідних зразків вода „Поляна Квасова” суттєво відрізняється за електричними параметрами.

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ІМПЕДАНСУ ТКАНИН ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ У ЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНІ

Розглянуто результати математичного моделювання складових імпедансу багатоелементного двополюсника, яким подаються тканини організму людини. Результати аналізування відомих способів та їхньої реалізації за електричними моделями і досліджень різні. Зумовлено це тим, що для досліджень використовують різні електричні моделі, різні типи сенсорів, різні частотні діапазони, схеми під’єднання сенсора до вимірювального засобу тощо.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СВІЖОГО ТА РОЗМОРОЖЕНОГО М’ЯСА МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

У  роботі  запропоновано  спосіб  ідентифікації  свіжого  та  розмороженого  м’яса  методом  імпедансної спектроскопії. Для цього вимірюють реактивні складові імпедансу або адмітансу на двох фіксованих частотах вибраного частотного  діапазону  для  певного  виду  м’яса  та  аналізують  отримані  значення.  Якщо  значення  реактивної  складової імпедансу  зростає,  а  значення  реактивної  складової  адмітансу  знижується  із  збільшенням  частоти,  то  м’ясо ідентифікується як таке, що хоча б раз заморожувалося. Якщо ж навпаки, то м’ясо ідентифікують як свіже.

Вплив приелектродного імпедансу ємнісного сенсора на результат вимірювання складових імітансу

Проаналізовано вплив приелектродного імпедансу ємнісного сенсора, утвореного ємністю подвійного шару та імпедансом Варбурга, на результат вимірювання активної та реактивної складових імітансу (імпедансу та адмітансу) електролітичних об’єктів у частотному діапазоні тестового сигналу. Показано, що реактивна складова приелектродного імпедансу на низьких частотах залежить лише від ємності подвійного шару. Активна складова приелектродного імпедансу на низьких частотах визначається опором, утвореним ємністю подвійного шару та 

Дослідження електрофізичних параметрів олійних рідин в електромагнітному полі

Розглянуто основні проблеми якості фармацевтичних олій різних рослин. Визначено електрофізичні параметри олій розмарину, бергамоту, евкаліпту та мигдального горіха у електромагнітному полі різної частоти. Наведено фрагмент атласу залежностей складу ефірних олій від електричних параметрів для експресного контролю якості.

Дослідження електричної та математичної моделі контролю якості овочів

Складено електричну та математичну модель контролю якості об’єктів неелектричної природи, враховуючи відомі сьогодні прототипи та результати проведених експериментальних досліджень зміни активної та реактивної складових провідності (адмітансу) в частотному діапазоні тестового сигналу. Проведено математичне моделювання складових адмітансу в разі зміни ємності приелектродного шару, опору та ємності об’єкта неелектричної природи у частотному діапазоні тестового сигналу.

Аналіз граничних умов працездатності вимірювальних перетворювачів імітансу на базі операційних підсилювачів

Показано місце та роль активних вимірювальних перетворювачів імітанс-напруга у структурі частотного аналізатора. Проаналізовано фактори, які обмежують працездатність активних вимірювальних перетворювачів. Наведено формалізовані моделі цих перетворювачів та на їх основі встановлено граничні умови, пов’язані з їх стійкістю.

Ізостазія та ізостатичні моделі інтерпретації гравітаційного поля планет земної групи (сучасний стан проблеми)

Дається аналіз моделей ізостазії і розглядається інтерпретація ізостатичного стану Землі, Венери, Марса і Місяця. Подані карти товщини кори та інтерпретація можливих оцінок глибини компенсації тектонічних структур планет земної групи.