ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ГОРІЛКИ МЕТОДОМ АДМІТАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

2021;
: pp. 5-7
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

В роботі проаналізовано способу контролю якості горілки за електричними параметрами, зокрема діелектричною проникністю, питомою провідністю та компонентами імітансу. Також проаналізовано результати експериментальних досліджень окремих зразків спиртових розчинів та горілок різних марок імітансним методом (імпеданс на та адмітансна спектроскопія). На основі цього запропоновано способи виявлення фальсифікації горілчаних виробів методом адмітансної спектроскопії. Інформативним параметром вибрано реактивну компоненту адмітансу об’єкта контролю. Проаналізовано два види фальсифікації. Перший - це фальсифікація оригінальної горілки заміною її водно-спиртовим розчином (спирт і дистильована вода). Другий – заміною однієї марки горілки іншою (дешевшою). Аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень двох видів об’єктів за реактивними компонентами їхніх адмітансів у частотному діапазоні (100Гц100кГц) показав наступне. Виявлені характерні особливості залежностей реактивних компонент від частоти. Встановлено, що вони мають екстремальні значення на різних частотах. При цьому реактивна компонента адмітансу водно-спиртових розчинів досягає екстремального значення на початку діапазону. Така ж компонента оригінальних горілок різних марок має екстремальні значення в кінці діапазону. На основі цього запропоновано способи оперативного виявлення фальсифікацій.

[1] A. Bauchot, F. Harker, W. Arnold, “The use of electrical impedance spectroscopy to assess the physiological condition of kiwifruit”, Postharvest Biol. Tec., Vol.18, pp.9–18, Jan. 2000.
https://doi.org/10.1016/S0925-5214(99)00056-3
[2] A. Chowdhury, T. Kanti Bera, D. Ghoshal, B. Chakraborty, “Electrical impedance variations in banana ripening: an analytical study with electrical impedance spectroscopy”, J. Food Process. Eng., Vol.40, e12387, 2017.
https://doi.org/10.1111/jfpe.12387
[3] M. Grossi, B. Riccò, «Electrical impedance spectroscopy (EIS) for biological analysis and food characterization»: a review, J. Sens. Sens. Syst., pp. 6, 303- 325, 2017.
https://doi.org/10.5194/jsss-6-303-2017
[4] E. Haverkort, P. Reijven, J. Binnekade, M. de van der Schueren, C. Earthman, D. Gouma, R. de Haan, “Bioelectrical impedance analysis to estimate body composition in surgical and oncological patients: a systematic review”, European Journal of Clinical Nutrition, Vol. 69, pp. 3–13, 2015.
https://doi.org/10.1038/ejcn.2014.203
[5] A. Chowdhury, P. Singh, T. Kanti Bera, D. Ghoshal, B. Chakraborty, “Electrical impedance spectroscopy study of mandarin orange during ripening”, J. Food Meas. Charact., Vol.1–11.
https://doi.org/10.1007/s11694-017-9545-y
[6] M. Grossi, A. Pompei, M. Lanzoni, R. Lazzarini, D. Matteuzzi, B. Riccò, “Total bacterial count in soft-frozen dairy products by impedance biosensor system”, IEEE Sensors J., Vol.9, pp.1270–1276, 2009.
https://doi.org/10.1109/JSEN.2009.2029816
[7] C. Bhatt, J. Nagaraju, “Non-destructive method to estimate the moisture content in bread using multi-channel electrical impedance spectroscopy”, IEEE Sensors Appl. Symp. New Orleans, LA, USA, 17–19 Febr. 2009.
https://doi.org/10.1109/SAS.2009.4801777
[8] Patent of Ukraine №19620 IPC G01 N 33/14, G01 N R27 / 00, publ.15.12.2006, Bull. №12