ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

2019;
: pp. 5-9
1
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
2
Державне підприємство "всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

У статті запропоновано підхід щодо дослідження метрологічної надійності вимірювань з урахуванням умов  та  режимів  функціонування  засобів  вимірювальної  техніки,  оснований  на  проміжному  контролі  середньоквадратичного відхилення результатів вимірювань. Введено нове поняття критичної послідовності точок на контрольній карті Шухарта (s-карті),  поява  якої  свідчить  про  наявність  впливу  на  результат  вимірювання  засобом  вимірювальної техніки  невипадкових  величин.  Проаналізовано  ймовірності  потрапляння  послідовностей  точок  у  певні  діапазони контрольної  карти,  відповідно  до  закону  розподілу  середньоквадратичного  відхилення,  на  основі  яких  запропоновано критерії встановлення необхідності калібрування або ремонту засобу вимірювальної техніки.

[1]  ISO/IEC 17025:2017  ISO/IEC 17025:2017 General requirements  for  the  competence  of  testing  and  calibration laboratories (Загальні  вимоги  до  компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій).

[2]  ІLAC-G  24/OІML  D  10:2007  Guidelines  for  the determination of calibration intervals of measuring instruments (Настанови  щодо  визначення  міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки).

[3] ISO 5725-1:1994 Accuracy (trueness and precision) of  measurement  methods  and  results  –  Part  1:  General principles  and  definitions (Точність (правильність  і  прецизійність)  методів  та  результатів  вимірювання.  Частина  1. Основні положення та визначення).

[4] ДСТУ-Н РМГ 74:2009 Метрологія. Методи визначення  міжповіркового  та  міжкалібрувального  інтервалів засобів  вимірювання (РМГ  74-2004,  ІDT). [Електронний ресурс].  Режим  доступу:  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=62983.

[5]  Є.  Володарський,  М.  Добролюбова,  М.  Клєвцова, “Аналіз  чутливості  контрольних  карт Шухарта”,  Інформаційні  системи,  динаміка  та  керування,  №  17,  с. 51–60, 2017.

[6]  ISO 7870-2:2013 Control charts – Part 2: Shewhart control  charts (Статистичний  контроль.  Карти  контрольні. Частина 2. Карти Шухарта).

[7]  H.  Cramér,  Mathematical  methods  of  statistics, Princeton, NJ, US: Princeton University Press, 1999.