Про деякі імовірнісні моделі вимірів

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Розглянуті імовірнісні моделі випадкових, грубих помилок та їх композицій. Виведені формули розподілів і числових характеристик для відповідних моделей.

1. Вентуель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. – М.: Наука, 1988. – 480 с.

2. Іващенко М.Р., Ткаченко Ю.Ф. Про ефективність деяких критеріїв відбраковки // Перспективи нарощування та збереження енергетичних ресурсів України/ Збірн. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 63–64.

3. Ткаченко Ю.Ф., Іващенко М.Р. Надійність геодезичних вимірів і обгрунтування допусків // Геодезія, картографія і аерофотознімання” / Укр. міжв. наук.-техн. зб. – Львів, 2007. – С. 143–150.