ФАКТОРИ ІНЕРЦІЙНОСТІ РІДИННИХ МІКРОТЕРМОМЕТРІВ З ТОНКИМИ КАПІЛЯРАМИ

2018;
: pp. 42-48
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Рідинні мікро-  і нанотермометри  виготовляють на основі капілярів,  заповнених рідиною. Важливим  є вид  рідини (вода,  спирт,  ртуть  тощо),  кут  нахилу  термометра  і  відповідно,  капіляра,  його  внутрішній  діаметр.  Нині потреба  у  мікро-  і  нанотермометрах  з  невисокою  інерційністю  і  відповідно  з  малим  діаметром  капіляра  зростає,  а інформації щодо їх інерційності, необхідної, зокрема, для медицини стає недостатньо.  Час їх теплової інерції достатньо малий,  оскільки  теплова  рівновага  термометра  і  контрольованого  об’єкта  встановлюється  надзвичайно швидко. Проте насправді  переміщення  рідини  в  капілярі  термометра,  що  визначає  відлік  значення  температури,  внаслідок  зміни термодинамічних  умов  під  час  вимірювання  не  є  настільки швидким, щоб  задовольнити  метрологів. Досвід  вивчення спонтанного проникнення рідин у пористі мікро- і наноканали природних структур обмежується переважно працями, що фіксують істотність впливу початкових умов на швидкість проникнення.

У роботі розглянуто особливості заповнення капілярів різних внутрішніх діаметрів за різних кутів нахилу, що дає змогу  опрацьовувати  питання  технології  виготовлення  та  використання  вказаних  термометрів,  і  отже,  прогнозувати тривалість  встановлення  показів  мікро-  і  нанотермометрів  з  термочутливою  рідиною  під  час  вимірювання,  не обмежуючись розглядом лише теплових  процесів .

Для цього скористались законом Жюрена та рівняннями Вашборна й Босанке. На швидкість заповнення капіляра впливають в’язкість рідини, поверхневий натяг, довжина заповненої частини капіляра та його радіус. Оскільки в’язкість рідини незначно збільшується із підвищенням тиску й експоненційно зменшується із підвищенням температури, то вона обернено  пропорційна  до швидкості  проникнення  або  переміщення меніска  стовпчика  термометра. Ми  проаналізували вплив  зазначених  чинників  на  метрологічні  параметри  мікро-  і  нанотермометрів,  що  сприяє  їх  ефективнішому виготовленню та використанню.

[1]  S.  Yatsyshyn,  B.  Stadnyk,  Ya.  Lutsyk,  “Research  in Nanothermometry. Part 8. Summary”, Sensors & Transducers, vol. 144, iss. 9, p. 1–15, 2012.

[2]  P.  Skoropad,  B.  Stadnyk,  S.  Yatsyshyn,  H.  Pol’ova, “Development  of  Noise  Measurements,  Part  7.  Coriolis  Mass Flowmeter and  its Errors”, Sensors & Transducers, vol. 158,  iss. 11, p. 249–254, 2013.

[3]  B.  Stadnyk,  S.  Yatsyshyn,  O.  Kozak,  “Research  in Nanothermometry. Part  2. Methodical Error Problem  of Contact Thermometry”, Sensors &  Transducers,  vol. 140,  iss. 5, p. 8–14, 2012.

[4]  S.  Yatsyshyn,  B.  Stadnyk,  R.  Samchenko,  “CNT nanosensors in the tumors treatment”, Int. J. Biosen. Bioelectron., vol. 2, iss. 6, p. 188–189, 2017.

[5]  X.  Yang,  Z.  Zhou,  F.  Zheng  et  al,  “High  sensitivity temperature  sensor  based  on  a  long,  suspended  single-walled carbon nanotube array”, Micro & Nano letters, IET, vol. 5, iss. 2, p. 157–161, 2010.

[6]  S.Yatsyshyn,  B.  Stadnyk,  Ya.  Lutsyk,  “Research  in Nanothermometry.  Part  3.  Characteristics  of  the  Thermometers with  liquid-  and  solid-phase  sensitive  elements”,  Sensors  & Transducers, vol. 140, iss. 5, p. 15–23, 2012.

[7] G. Khaidarov, A. Khaidarov, A. Mashek, “The physical nature of liquid surface tension”, vestnik St.Petersburg Un., ser. 4: Physics and Chemistry, iss. 1, p. 3–8, 2011.

[8]  http://www.ppsi.ethz.ch/fmi/xsl/eqi/eqi_property_details_ en.xsl?node_id=1113

[9]  Powering  nanotechnology  devices  with  novel  surface energy  generators,  Nanowerk  Nanotechn.  Spotlight,  March  5, 2010.

[10] E. Washburn, The Dynamics of Capillary Flow, Phys. Rev., vol. 17 (3), 273, 1921.

[11] H. Akima, "A new method of interpolation and smooth curve fitting based on local procedures", Journ Ass. Comp. Mach., vol. 17, no. 4, p. 589–602, 1970.