АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ВИМІР ЮВАЧА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНОГО ТИПУ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОФАЗНОГО ПУЛЬСУЮЧОГО ПОТОКУ

2019;
: pp. 46-52
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено  структурну  і  функціональну  схеми  сенсора  термоанемометричного  типу  для  вимірювання одно-  і  двофазних (рідина + газ)  середовищ  за  пульсуючого  характеру  потоку .  На  основі  рівняння  теплового  балансу отримано рівняння для моделювання температури сприймальних елементів сенсора залежно від споживаної потужності, характеристик  матеріалу  елементів  сенсора,  їх  маси  і  конструкційних  розмірів,  теплотехнічних  характеристик  і кінематичних  параметрів  вимірювального  середовища.  Розглянуто  процес  поширення  теплового  потоку  із  внутрішнім джерелом  теплоти  від  сприймального  елемента  сенсора  із  радіусом  поперечного  перерізу  rЕ,  описаний  дифенціальним рівнянням  інтенсивності  поширення  температури  з  урахуванням  теплопровідності  вимірювального  середовища  і матеріалу  сприймального  елемента  сенсора.  Моделювання  температури  сприймальних  елементів  сенсора  і  розподілу температурного поля у вимірювальному середовищі виконано з урахуванням коефіцієнта тепловіддачі елементів сенсора і коефіцієнта  теплопровідності  середовища.  Інтенсивність потоку  вимірювального  середовища приймали  від 16,7 до 58,3 г/с,  залежно  від  діаметра  корпусу  сенсора  розраховували  середню  швидкість  потоку .  Коефіцієнт  тепловіддачі  α був  у межах  від  60000  до  130000 Вт/(м2ОС)  за  діапазону  швидкостей  вимірювального  середовища  від  2,125  до  4,0  м/с  і внутрішніх  діаметрів  корпусу  сенсора  12,  14  і  16  мм.  Наведено  результати   моделювання  зміну  температури  на  межі температурного  поля  і  її  віддаль  від  елементів  залежно  від  швидкості  потоку  вимірювального  середовища. Вимірювальним  середовищем  було  молоко  зі  швидкістю  потоку  у  межах  2,125–4,0  м/с,  внутрішній  діаметр  корпусу сенсора 14 мм і потужність живлення 15 Вт. Температура на межі температурного поля сприймальних елементів сенсора коливалася у межах від 29,97 град. до 28,38 град, за зміни віддалі межі від холоднішого сприймального елемента сенсора у межах 5,02–6,29 мм. Температура на межі температурних полів і віддаль межі поля від сприймальних елементів сенсора є змінною  залежно  від  інтенсивності  потоку (швидкості)  вимірювального  середовища  і  його  характеристик,  віддалі  між елементами,  потужності  живлення  елементів  сенсора.  Обґрунтована  віддаль  між  сприймальними  елементами термоанемометричного сенсора становить 10 мм.

[1]  R.  C.  Baker,  Flow  measurement  handbook: industrial  designs,  operating  principles,  performance,  and applications. New York: Cambridge University Press, 2000. 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511471100

[2]  J.  E.  Hardy,  J.  O  .Hylton,  T.  E.  McKnight, Empirical correlations for thermal flow meters covering a wide range  of  thermal-physical  properties.  In:  Nat.  Conf.  Stand. Labs,  1999.  [Online]  [30.01.2018].  Available:. http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/Public/30/048/300....

[3] J. G. Olin. “Industrial Thermal Mass Flow meters, Part  1:  Principles  of Operation”. Measurements  and  Control, vol. 193, 1999. 

[4] A. Badarlis, V. Kumar, A. Pfau, A. Kalfas. “Novel sensor geometry for liquids serving in dispersion thermal flow meters.”,  In:  SENSOR+TEST  Conferences  2011  –  SENSOR Proceedings, pp. 78–83, 2011.

[5]  R.  C.  Baker,  C.  Gimson,  “The  effects  of manufacturing methods on the precision of insertion and in-line thermal  mass  flow  meters”,  Flow  Measurement  and  Instrumentation, vol. 12, no. 2, pp. 113–121, 2001.

https://doi.org/10.1016/S0955-5986(01)00005-X

[6] Rep. No. 2002/53, The effect of gas properties and installation  effects  on  thermal  mass  flow  meters,  2003. [Online].  Available:  http://www.tuvnel.com/_x90lbm/Report_FDMS03.pdf. 

[7] K. Rupnik, J. Kutin,  I. Bajsić, “A Method  for Gas Identification  in  Thermal  Dispersion  Mass  Flow  Meters”, Strojniški  vestnik  -  Journal  of Mechanical  Engineering,  vol. 60, no. 9, pp. 607–616, 2014. [Online] Available: http://en.sv-jme.eu/data/upload/2014/09/08_2014_1889_Rupnik07.pdf

https://doi.org/10.5545/sv-jme.2014.1889

[8]  A.  Cebula,  “Experimental  and  numerical investigation  of  thermal  flow  meter”,  Аrchives  of thermodynamics, vol. 36, no. 3, pp. 149–160, 2015, 

https://doi.org/10.1515/aoter-2015-0027

[9]  M.  Farzaneh-Gord,  S.  Parvizi,  A.  Arabkoohsar, L.Machado, R. Koury, “Potential use of capillary tube thermal mass  flow  meter  to  measure  residential  natural  gas  consumption”, J. Nat. Gas Sci. Eng., vol. 22, pp. 540–550, 2015.

https://doi.org/10.1016/j.jngse.2015.01.009

[10]  V.  Dmytriv,  I.  Dmytriv,  “Thermo-anemometer measuring of two-phase pulsating flows applying to the cyber-physical system of milk production”, in Proc. V Int. Sc. Cong. “Agricultural Machinery  2017”. Year  I,  vol.  1/1,  pp.  85–87. Varna, Bulgaria, 2017.

[11] V. Dmytriv,  I. Dmytriv, T. Dmytriv,“Research  in thermo-anemometric measuring  device  of  pulse  flow  of  two-phase medium”,  in  Proc.  17th  Int.  Sc.  Conf:  Engineering  for rural  development,  vol.  17, May  23–25, pр.  898–904,  2018, Jelgava, Latvia: Un. Life Sciences and Techn. 

https://doi.org/10.22616/ERDev2018.17.N200

[12]  Н.  М.  Беляев,  Основы  теплопередачи.  Киев, Украина: Вища школа, 1989. 

[13]  В.  Р .  Кулинченко,  Справочник  по  теплообменным расчетам. Киев, Украина: Техника, 1980.